Datum Naam Status Soort informatie
06-09-2010 PB_Buitenveldertselaan, Van Leijenberghlaan onherroepelijk projectbesluit
03-09-2010 BP_Facet herziening zonebesluit Oostelijk Havengebied-Zeeburg onherroepelijk bestemmingsplan
03-09-2010 Bestemmingsplan ArenAPoort West Kavel 17 onherroepelijk bestemmingsplan
01-09-2010 Ontwerpbestemmingsplan Fietsflat officiële publicatie bekendmaking
01-09-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijk Veld fase 2’ en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
01-09-2010 Ontwerpbestemmingsplan De Houthaven – Parkeergarage Pontsteiger officiële publicatie bekendmaking
26-08-2010 Vaststelling projectbesluiten op- en afstapvoorzieningen officiële publicatie bekendmaking
25-08-2010 Bestemmingsplan Groengebied Schinkel, goedkeuring deels onherroepelijk (artikel 31 WRO) officiële publicatie bekendmaking
18-08-2010 Tervisielegging ontwerpprojectbesluit ROC-gebouw Laan van Spartaan officiële publicatie bekendmaking
12-08-2010 Bestemmingsplan Oostelijke eilanden, exploitatieplan ‘Wienerlocatie’ en besluit vaststelling hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
10-08-2010 Oud Noord onherroepelijk gemeentelijk plan
04-08-2010 Tweede wijziging bestemmingsplan Weesperbuurt (t.b.v. Sarphatistraat 119) officiële publicatie bekendmaking
04-08-2010 Eerste wijziging bestemmingsplan Weesperbuurt (t.b.v. Nieuwe Prinsengracht 2) officiële publicatie bekendmaking
29-07-2010 PB_Nico Jessenkade ontwerp projectbesluit
21-07-2010 BP_IJburg_2e_Fase onherroepelijk gemeentelijk plan
21-07-2010 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit Overamstel officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Vaststelling bestemmingsplan ArenAPoort West, kavel 17 bestemmingsplan bekendmaking
21-07-2010 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit inclusief ontwerpbouwvergunning vernieuwen tijdelijke fietsenstalling Ruimtelijke plannen bekendmaking
21-07-2010 Voorbereiding projectbesluit ROC-gebouw Laan van Spartaan Ruimtelijke plannen bekendmaking
21-07-2010 Vaststelling bestemmingsplan Facetherziening zonebesluit Oostelijk Havengebied-Zeeburg officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Bredius en vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Voorbereiding projectbesluit Voorzieningencluster Laan van Spartaan officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Vaststelling bestemmingsplan P+R Sloterdijk officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Gedeeltelijk veranderen van bestemming ‘verkeersarsenaal’ officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Kennisgeving intrekking en vaststelling wijzigingsplannen (geen uitbreiding aantal massagesalons in postcodegebied 1012) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen