Datum Naam Status Soort informatie
08-07-2010 Derde wijziging bestemmingsplan Vijzelstraat-Amstel officiële publicatie bekendmaking
08-07-2010 Vierde wijziging bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel officiële publicatie bekendmaking
08-07-2010 Kennisgeving vaststelling vier wijzigingsplannen (geen uitbreiding aantal massagesalons in postcodegebied 1012) officiële publicatie bekendmaking
08-07-2010 Kennisgeving Eerste wijziging van het bestemmingsplan Nieuwendijk-Kalverstraat e.o. 2001 officiële publicatie bekendmaking
07-07-2010 Concept-projectbesluit ‘parkeersouterrain Kohnstammhof’ officiële publicatie bekendmaking
07-07-2010 Vaststelling bestemmingsplan, hogere grenswaarden Wet geluidhinder en besluit inzake exploitatieplan voor bestemmingsplan Kop Weespertrekvaart officiële publicatie bekendmaking
06-07-2010 Bestemmingsplan Bredius onherroepelijk bestemmingsplan
06-07-2010 Ontwerp 2e wijziging bestemmingsplan Oud Noord – Van der Pekstraat 74 officiële publicatie bekendmaking
30-06-2010 Gemeente Stadsdeel Oost officiële publicatie bekendmaking
30-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan Driemond: Deelgebied Bestaand Dorp officiële publicatie bekendmaking
30-06-2010 Bekendmaking van het besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Oostelijke Handelskade 4’ officiële publicatie bekendmaking
24-06-2010 Eerste wijziging bestemmingsplan Haarlemmerbuurt officiële publicatie bekendmaking
24-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan Tuindorp Frankendael (Jeruzalem) en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Tuindorp Frankendael officiële publicatie bekendmaking
24-06-2010 Eerste wijziging bestemmingsplan Groot Waterloo officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Onherroepelijk bestemmingsplan Minervahaven Noord, 2e wijziging officiële publicatie bekendmaking
22-06-2010 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning Crematorium Noorderbegraafplaats officiële publicatie bekendmaking
21-06-2010 bestemmingsplan Tuindorp Frankendael ontwerp bestemmingsplan
18-06-2010 PB_John M Keynesplein 33 onherroepelijk projectbesluit
15-06-2010 PB Open Havenfront onherroepelijk projectbesluit
10-06-2010 Tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Tuindorp Frankendael (Jeruzalem) officiële publicatie bekendmaking
10-06-2010 Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder Tuindorp Frankendael (Jeruzalem) officiële publicatie bekendmaking
03-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan Huis Marseille officiële publicatie bekendmaking
03-06-2010 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Oostelijke binnenstad en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Oostelijke binnenstad officiële publicatie bekendmaking
03-06-2010 Ontwerpprojectbesluit Prinsengracht 43 K (ligplaatsvergroting woonark) officiële publicatie bekendmaking
02-06-2010 Ontwerpprojectbesluit nooduitgang Noord/Zuidlijn Churchilllaan officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen