Datum Naam Status Soort informatie
31-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Geuzenveld officiële publicatie bekendmaking
25-03-2010 Voorbereidingsbesluit Wateren in de Pijp officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit terrein Danzigerkade 24, kenmerk: B16/1396-2009 officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Kennisgeving voorbereidingsbesluit AMC terrein officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Geuzenveld officiële publicatie bekendmaking
23-03-2010 Osdorper Binnenpolder Noord vastgesteld bestemmingsplan
18-03-2010 Driemond: Deelgebied Ontwikkelingslocaties onherroepelijk gemeentelijk plan
18-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Bredius, ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan De Hallen Zuid officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Bekendmaking voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Goedgekeurd bestemmingsplan Gaasperdam officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Rectificatie kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadhouderskade 55 officiële publicatie bekendmaking
16-03-2010 Tijdelijke Ontheffing poffertjesrestaurant Leidse Bosje vastgesteld tijdelijke ontheffing buitenplans2
11-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Singel 136 officiële publicatie bekendmaking
11-03-2010 Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Hoofddorpweg 1–5’ en ‘Albert Cuypstraat 2-6’ officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Kop Zuidas en besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Overamstel officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Vastgesteld Bestemmingsplan Venserpolder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan ArenAPoort West Kavel 17 officiële publicatie bekendmaking
09-03-2010 Terinzagelegging ex artikel 26 WRO vastgesteld bestemmingsplan Volgermeerpolder en Burkmeer officiële publicatie bekendmaking
09-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting NDSM en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Studentenhuisvesting NDSM officiële publicatie bekendmaking
08-03-2010 Bestemmingsplan Westerpark Zuid onherroepelijk bestemmingsplan
03-03-2010 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Admiralengracht’ officiële publicatie bekendmaking
03-03-2010 Ontwerpprojectbesluit terrein Oosterdokseiland, kavel 1 kenmerk: A16/0671-2009 officiële publicatie bekendmaking
02-03-2010 BP_Zeeburgereiland RI-Oost onherroepelijk gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen