Datum Naam Status Soort informatie
30-12-2009 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit adres Kuiperbergweg - T01/0598-2008, te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
30-12-2009 Ontwerpbesluiten Nieuwe Leeuwarderweg/singel (stationsgebied Centrum Amsterdam-Noord) officiële publicatie bekendmaking
24-12-2009 Kennisgeving ontwerpprojectbesluiten op- en afstapvoorzieningen officiële publicatie bekendmaking
24-12-2009 Kennisgeving eerste herziening bestemmingsplan Vijzelstraat-Amstel officiële publicatie bekendmaking
23-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan Indische Buurt en Flevopark en Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
17-12-2009 Ontwerp 2e herziening bestemmingsplan Vijzelstraat Amstel officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Hallen Noord/Bilderdijkgracht officiële publicatie bekendmaking
04-12-2009 Kennisgeving Projectbesluit Zuidermolenweg 19-21 officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan P+R Sloterdijk officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Besluit tot wijziging van het bestemmingsplan Oud-West ex artikel 11 WRO (Wenslauerstraat 65–67) officiële publicatie bekendmaking
26-11-2009 Goedkeuring wijzigingsplan De Pijp 2005 ‘Verplaatsing horeca Albert Cuypstraat 125 naar 101’ officiële publicatie bekendmaking
26-11-2009 Mededeling publicatie terinzagelegging Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, Gemeente Amsterdam, ontwerpbestemmingsplan Middenmeer I en II officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Voorbereidingsbesluit Zeeburgereiland officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Voorbereidingsbesluit Middenmeer Noord officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Kennisgeving Vaststelling bestemmingsplan Overamstel, verkleinen geluidzone officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Kennisgeving Vaststelling bestemmingsplan Zeeburgereiland RI-oost en vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
19-11-2009 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit adres Groenstrook tegenover Teleportboulevard 100, B16/0774-2009, te Amsterdam (Westpoort) officiële publicatie bekendmaking
16-11-2009 Kennisgeving projectbesluit Osdorperweg nr. 944–960 officiële publicatie bekendmaking
12-11-2009 Vaststelling derde herziening van het bestemmingsplan Burgwallen officiële publicatie bekendmaking
12-11-2009 Kennisgeving bestemmingsplan ‘Groot Waterloo’ officiële publicatie bekendmaking
12-11-2009 Vaststelling tweede herziening van het bestemmingsplan Burgwallen officiële publicatie bekendmaking
12-11-2009 Vaststelling tweede wijziging van het bestemmingsplan Vijzelstraat Amstel officiële publicatie bekendmaking
12-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan Middenmeer I en II officiële publicatie bekendmaking
12-11-2009 Kennisgeving voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplan ‘Dorp Sloten’ officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Osdorper Binnenpolder Noord officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen