Datum Naam Status Soort informatie
11-11-2009 Kennisgeving voorbereidingsbesluit Afrikahaven officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan Driemond: Deelgebied Ontwikkelingslocaties officiële publicatie bekendmaking
10-11-2009 Eerste Wijziging Bestemmingsplan De Pijp 2005 onherroepelijk gemeentelijk plan
04-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan Facet herziening zonebesluit Oostelijk Havengebied-Zeeburg officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Osdorperweg e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
29-10-2009 Groot Waterloo onherroepelijk gemeentelijk plan
29-10-2009 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit vaststelling hogere waarden geluidhinder De Houthaven–Pontsteigergebouw officiële publicatie bekendmaking
29-10-2009 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Houthaven officiële publicatie bekendmaking
28-10-2009 Kennisgeving voorbereidingsbesluit Beethoven officiële publicatie bekendmaking
27-10-2009 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning Achterlaan 21 officiële publicatie bekendmaking
22-10-2009 Bestemmingsplan ‘Derde fase uitbreiding Artis’ officiële publicatie bekendmaking
21-10-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Admiralengracht’ officiële publicatie bekendmaking
21-10-2009 Ontwerpbestemmingsplan De Hallen Zuid officiële publicatie bekendmaking
21-10-2009 Herziening ontwerpbestemmingsplan Geerdinkhof officiële publicatie bekendmaking
15-10-2009 Vaststelling van de 1e herziening van het bestemmingsplan Vijzelstraat Amstel officiële publicatie bekendmaking
13-10-2009 Voorbereidingsbesluit Nieuwendam-Zuid officiële publicatie bekendmaking
13-10-2009 Voorbereidingsbesluit Landelijk Noord officiële publicatie bekendmaking
07-10-2009 Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Bijlmer, F-buurt officiële publicatie bekendmaking
06-10-2009 Ontwerpbestemmingsplan Meerpad 2 officiële publicatie bekendmaking
02-10-2009 Bestemmingsplan Archiefterrein onherroepelijk gemeentelijk plan
01-10-2009 Artis (derde fase uitbreiding) onherroepelijk gemeentelijk plan
01-10-2009 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht ‘Hamerstraatgebied’ officiële publicatie bekendmaking
01-10-2009 Bekendmaking van het besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Oostelijke Handelskade 4’ officiële publicatie bekendmaking
30-09-2009 Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Osdorper Binnenpolder Noord officiële publicatie bekendmaking
29-09-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan Oud Noord officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen