Datum Naam Status Soort informatie
23-06-2009 Bestemmingsplan Houthaven Dijkpark en tunnel onherroepelijk gemeentelijk plan
22-06-2009 Ontwerp 1e herziening bestemmingsplan Vijzelstraat Amstel officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas en ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Andreas Ensemble officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nieuw Sloten 2001, Zichemplein 3, 5 en 7 officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Kennisgeving ontwerpexploitatieplan Buiksloterham officiële publicatie bekendmaking
16-06-2009 Bestemmingsplan Groengebied Schinkel onherroepelijk gemeentelijk plan
16-06-2009 Bestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt onherroepelijk gemeentelijk plan
16-06-2009 Goedkeuring bestemmingsplan Archiefterrein officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Voorbereidingsbesluit Kopgebouw en jachthaven Entrepot officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan De Houthaven – Pontsteigergebouw Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan De Houthaven – Pontsteigergebouw Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
09-06-2009 Tervisielegging vastgestelde bestemmingsplan De Bongerd/vastgestelde hogere waarden verkeers- en industrielawaai officiële publicatie bekendmaking
09-06-2009 Voorbereidingsbesluit Hamerstraatgebied officiële publicatie bekendmaking
08-06-2009 PB Eva Besny??straat Kavel57C onherroepelijk projectbesluit
08-06-2009 Ontwerp 3e herziening bestemmingsplan Burgwallen officiële publicatie bekendmaking
03-06-2009 Andres Ensemble onherroepelijk gemeentelijk plan
03-06-2009 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit/bouwvergunning Heining 133, no. B01/0041-2009, te Amsterdam (Westpoort) officiële publicatie bekendmaking
02-06-2009 Eerste herziening van het bestemmingsplan Burgwallen officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Slotermeer onherroepelijk gemeentelijk plan
27-05-2009 Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Geuzenveld officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Onherroepelijk partiële herziening bestemmingsplan IJburg, eerste fase officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Besluit tot wijziging van het bestemmingsplan Oud-West ex artikel 11 WRO (Overtoom 57) officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan Overamstel, verkleinen geluidzone officiële publicatie bekendmaking
19-05-2009 Kennisgeving Bestemmingsplan Schepenlaan Koopvaardersplantsoen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen