Datum Naam Status Soort informatie
19-03-2019 Gerechtelijke Uitspraak Exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening vastgesteld gerechtelijke uitspraak
15-03-2019 Jachthaven Zeeburgereiland voorontwerp bestemmingsplan
14-03-2019 Mededeling beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Tweede Jacob van Campenstraat 140 en Gerard Doustraat 157 (tussen Gerard Doustraat 155 en 159), gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, oprichten van een woning met berging, Durgerdammerdijk 188, 1026 CL, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Mededeling besluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor de vaststelling van een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai voor het realiseren van een appartementencomplex met twee winkels (detailhandel) en een fietsenparkeerkelder op de locatie August Allebéplein 43 en 45, Marius Bauerstraat 30A1 t/m 30K4 (uitgezonderd 30I en 30J) in Amsterdam (OLO 3465425) officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Mededeling besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartementencomplex met twee winkels (detailhandel) en een fietsenparkeerkelder op de locatie August Allebéplein 43 en 45, Marius Bauerstraat 30A1 t/m 30K4 (uitgezonderd 30I en 30J) in Amsterdam (OLO 3465425) officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Bestemmingsplan Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland en  besluit hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunning voor het vestigen van een indoor kinderspeelparadijs, een trampolinepark, een wereldkeuken ter hoogte van de 2de etage en het plaatselijk verhogen van het dak van het gebouw op de locatie Zuidermolenweg 32 te Amsterdam in afwijking van het bestemmingsplan, OLO3670233 officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Voornemen voorbereiding bestemmingsplannen Hoogte Kadijk 145B en Kadijken Oost, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Voorontwerpbestemmingsplan Erasmuspark- en Robert Scottbuurt, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-03-2019 Marius Bauerstraat 30 vastgesteld omgevingsvergunning
27-02-2019 langzaam verkeersbrug over de Weespertrekvaart vastgesteld omgevingsvergunning
27-02-2019 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Amstelkwartier tweede fase Weststrook Zuid e.o.’, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-02-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
27-02-2019 Besluit omgevingsvergunning Weespertrekvaart Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
20-02-2019 Prinsengracht 302K vastgesteld omgevingsvergunning
20-02-2019 plantage Kerklaan 12 en 14 ontwerp omgevingsvergunning
20-02-2019 Willemspark - Vondelpark 2019 ontwerp bestemmingsplan
20-02-2019 Besluit omgevingsvergunning Jan Vroegopsingel 2F, 1096 CN Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
20-02-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Darwinplantsoen t.h.v. huisnummer 15 te Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
20-02-2019 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor de gebouwen Plantage Kerklaan 12 en 14, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-02-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Prinsengracht 302K, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-02-2019 Zuidelijke pontaanlanding ontwerp bestemmingsplan
19-02-2019 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Pontaanlanding, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-02-2019 Joan Muyskenweg 19 (koffiefabriek) ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen