Datum Naam Status Soort informatie
14-02-2019 Contactweg, onderdoorgang vastgesteld bestemmingsplan
14-02-2019 Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland vastgesteld bestemmingsplan
14-02-2019 Amstelkwartier tweede fase Weststrook Zuid e.o. vastgesteld bestemmingsplan
14-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Joan Muyskenweg 19 (Koffiefabriek), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en het wijzigen van het welstandsniveau voor Joan Muyskenweg 19 en Joan Muyskenweg 12-14, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-02-2019 Geluidverdeelplan Westpoort 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
13-02-2019 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan 4e herziening Landelijk Noord, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-02-2019 Vaststelling bestemmingsplan Frans van Mierisstraat 59 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-02-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 woonwerkhuizen, terrein naast Nieuwendammerkade 22 A, 1022 AB, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2019 De Boelegracht (AK 4840) ontwerp omgevingsvergunning
30-01-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan en besluit geen exploitatieplan vast te stellen, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-01-2019 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht medisch cluster Slotervaart te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-01-2019 Koivistokade ontwerp omgevingsvergunning
24-01-2019 Lijnbaansgracht 275 ontwerp omgevingsvergunning
24-01-2019 HWC Johan Huizingalaan vastgesteld bestemmingsplan
24-01-2019 Frans van Mierisstraat 59 vastgesteld bestemmingsplan
24-01-2019 Buiksloterham 5e herziening ontwerp bestemmingsplan
23-01-2019 Vaststelling wijzigingsplan Apollolaan 58 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Besluit omgevingsvergunning Cas Oorthuyskade 51, Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Westerpark Zuid, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Ontwerp-weigering omgevingsvergunning met projectafwijking voor de locatie Lijnbaansgracht 275, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buiksloterham 5e herziening’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oostpunt Zeeburgereiland (kennisgeving), gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-01-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeeburgerpad ‘, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen,  het vaststellen van een welstandskader en de vastgestelde beschikking Wet geluidhinder – hogere grenswaarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
21-01-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Snellaadstation Tafelbergweg ter hoogte van 4b, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-01-2019 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Weespertrekvaart Oost, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen