Datum Naam Status Soort informatie
02-01-2019 Omgevingsvergunning verleend, uitbreiden van de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning, Landsmeerderdijk 39, 1035 PS, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-01-2019 Kennisgeving bestemmingsplan Sluisbuurt, besluit Hogere waarden (Wet Geluidhinder) en MER Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-12-2018 Geldersekade 57 ontwerp omgevingsvergunning
24-12-2018 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning, oprichten van een verenigingsgebouw , terrein Elzenhagenpad 1, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-12-2018 Ontwerp-weigering omgevingsvergunning met projectafwijking voor de locatie Geldersekade 57, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
21-12-2018 Voorlopige Voorziening van Woustraat 74A vastgesteld gerechtelijke uitspraak
20-12-2018 Prinsengracht 302K ontwerp omgevingsvergunning
20-12-2018 Baaibuurt West ontwerp bestemmingsplan
20-12-2018 Water om Zeeburgereiland ontwerp bestemmingsplan
19-12-2018 Oud West vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-12-2018 Zeeburgerpad vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2018 Weespertrekvaart Oost vastgesteld exploitatieplan
19-12-2018 Weespertrekvaart Oost vastgesteld exploitatieplan
19-12-2018 Weespertrekvaart Oost vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2018 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de tuin op de locatie Platostraat 17, 1064LE in Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-12-2018 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Jan Vroegopsingel 2F, 1096 CN Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
19-12-2018 Omgevingsvergunning verleend, oprichten van een woning bestaande uit 2 bouwlagen met een kapverdieping, Buiksloterdijk 260, 1025 WE, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-12-2018 Buiksloterdijk 260 vastgesteld omgevingsvergunning
12-12-2018 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Tuindorp Oostzaan II, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Vaststelling bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen (herstelbesluit), gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kolenkitbuurt en Laan van Spartaan Deelgebied Ringspoorzone Noord en besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-12-2018 Apollolaan 58 vastgesteld wijzigingsplan
11-12-2018 Elzenhagenpad 1 vastgesteld omgevingsvergunning
10-12-2018 Danzigerkade 40 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen