Datum Naam Status Soort informatie
25-07-2018 Schellingwouderdijk 339-341 voorontwerp bestemmingsplan
25-07-2018 Ontwerpuitwerkingsplan “NDSM-werf West 2e uitwerking” en ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-07-2018 Karel du Jardinstraat 65-67 vastgesteld omgevingsvergunning
23-07-2018 Mededeling besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), uitgebreide voorbereidingsprocedure, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-07-2018 Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook ontwerp bestemmingsplan
19-07-2018 Weespertrekvaart Oost ontwerp exploitatieplan
19-07-2018 Weespertrekvaart Oost ontwerp bestemmingsplan
19-07-2018 Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Winkeldiversiteit Centrum vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2018 Winkeldiversiteit Centrum vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2018 Domela Nieuwenhuis vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2018 Borneo Sporenburg en Rietlanden 2017 vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2018 IJburg 1e fase Blok 1 vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2018 Waterzuivering Amstelkwartier vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2018 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning Buitentrap Change, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2018 Uitwerking VOC-Kade - Stadswerf Oostenburg vastgesteld bestemmingsplan
17-07-2018 Uitwerkingsplan Oostenburgervaart - Stadswerf Oostenburg vastgesteld bestemmingsplan
12-07-2018 Sarphatikade 15W ontwerp omgevingsvergunning
12-07-2018 Voorbereidingsbesluit Sportheldenbuurt-Theo Koomenbuurt, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-07-2018 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor vervanging van woonark Sarphatikade 15W, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-07-2018 Vaststelling bestemmingsplan Weespertrekvaart West eerste herziening, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
05-07-2018 VOC-kade-Dijksgracht ontwerp omgevingsvergunning
04-07-2018 Voorbereidingsbesluit Weespertrekvaart-oost, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-07-2018 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor hoek VOC-kade/ Dijksgracht, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-07-2018 Rectificatie: Voornemen verlenen omgevingsvergunning en hogere waarden geluidsoverlast, bebouwen en gebruiken van de gronden ten behoeve van ca. 200 sociale huurwoningen, bijhorende terreininrichting en parkeervoorzieningen, Th. Weeversweg en de IJdoornlaan, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen