Datum Naam Status Soort informatie
01-03-2018 Kolenkitbuurt en Laan van Spartaan ontwerp bestemmingsplan
01-03-2018 Ontwerpbestemmingsplan ‘Cruquius Deelgebied 4, Cruquiuswerf’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Waterzuivering Amstelkwartier ontwerp bestemmingsplan
28-02-2018 Ontwerpbestemmingsplan Kolenkitbuurt en Laan van Spartaan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Ontwerpbestemmingsplan Domela Nieuwenhuis, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, gebruik van het terrein voor diverse doeleinden, Grasweg, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Kennisgeving ongewijzigde vaststelling uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) en ongewijzigde omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, Vivaldi binnen Zuidas A10 zone, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woonwagenlocatie Ma Braunpad, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
27-02-2018 Dijksgracht 20 vastgesteld omgevingsvergunning
27-02-2018 Voetboogstraat 7-11 en?? Kalverstraat 168-170 vastgesteld omgevingsvergunning
27-02-2018 Brouwersgracht 133F ontwerp omgevingsvergunning
27-02-2018 David Ricardostraat 2-4 vastgesteld omgevingsvergunning
26-02-2018 Cruquius Deelgebied 4, Cruquiuswerf ontwerp bestemmingsplan
21-02-2018 Zuidas Vivaldi kavel 12 vastgesteld omgevingsvergunning
20-02-2018 Beethoven, tweede fase vastgesteld bestemmingsplan
20-02-2018 Zuidas Vivaldi (eerste uitwerking) vastgesteld uitwerkingsplan
19-02-2018 De Ruijterkade 7 vastgesteld omgevingsvergunning
19-02-2018 Kop Grasweg vastgesteld aanwijzingsbesluit
16-02-2018 Stationsplein 30 (Open Havenfront) ontwerp omgevingsvergunning
16-02-2018 Bedrijventerrein Karperweg-Zuid, 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
16-02-2018 Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-02-2018 Zuidblokken Delflandpleinbuurt vastgesteld bestemmingsplan
15-02-2018 water Schellingwouderdijk 324f, ontwerp omgevingsvergunning
15-02-2018 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Strekkerweg 51, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen