Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2020 Gerechtelijke uitspraak Jachthavens vastgesteld gerechtelijke uitspraak
08-04-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning met projectafwijking - Achtergracht t.o. 34, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - project “De Os” betreffende herstructurering van het Woonzorgcomplex met het belendend kantoorpand en de Fly-In waarbij aanvullend op de te behouden woningen het Stadsloket, Stadskantoor, nieuwe commerciële ruimtes, horeca, woningen en diverse ondersteunende functies zullen worden gerealiseerd - Osdorpplein 815, 818, 820, 880 t/m 937 (doorlopend), 940, 946 t/m 986 (doorlopend), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Gemeente Amsterdam - besluit hogere waarden, Wet geluidhinder - project “De Os” betreffende herstructurering van het Woonzorgcomplex met het belendend kantoorpand en de Fly-In waarbij aanvullend op de te behouden woningen het Stadsloket, Stadskantoor, nieuwe commerciële ruimtes, horeca, woningen en diverse ondersteunende functies zullen worden gerealiseerd - Osdorpplein 815, 818, 820, 880 t/m 937 (doorlopend), 940, 946 t/m 986 (doorlopend), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-04-2020 Gemeente Amsterdam - voornemen voorbereiding bestemmingsplan Doebaai officiële publicatie bekendmaking
06-04-2020 Rectificatie: Gemeente Amsterdam - besluit hogere waarden, Wet geluidhinder - het gebruik voor onderwijsdoeleinden van de drie meest westelijke torens van het voormalig ING-kantoorgebouw - Bijlmerplein 888, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-04-2020 Prins Hendrikkade 511 H vastgesteld omgevingsvergunning
02-04-2020 Cruquius deelgebied 4B, Nieuwevaartweg 7 vastgesteld bestemmingsplan
02-04-2020 Mededeling besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake OLO-nummer 4206453 op het adres Windtunnelkade 6 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 hoek Radarweg_Orlyplein vastgesteld omgevingsvergunning
01-04-2020 Gerechtelijke uitspraak Borneo Sporenburg en Rietlanden 2017 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
01-04-2020 Tuindorp Oostzaan II voorontwerp bestemmingsplan
01-04-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning met projectafwijking - vervangen van de woonboot 'VSOB Nieuwrora' voor de woonboot 'IDEAAL II' - Prins Hendrikkade 511 H, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een supermarkt (2.200 m² bvo / 1.475 m² wvo) als onderdeel van een nieuwbouwproject met woningen en commerciële ruimten - hoek Radarweg/ Orlyplein, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - woongebouw met 116 woningen - tussen de Diderotstraat, Descartesstraat, Paulus van Hemertstraat en Thomas A. Kempisstraa, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Gemeente Amsterdam - Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Tuindorp Oostzaan II officiële publicatie bekendmaking
31-03-2020 Diderotstraat vastgesteld omgevingsvergunning
27-03-2020 NDSM-werf West, 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
26-03-2020 Gemeente Amsterdam - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021 officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan NDSM-werf West, 1e herziening, en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake OLO-nummer 3156455, Boerenwetering t.h.v. het adres Ruysdaelkade 174 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake OLO-nummer 3156707, Boerenwetering t.h.v. het adres Ruysdaelkade 121 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Gemeente Amsterdam - herziening / correctie op de publicatie bij de vaststelling van wijziging van de uitvoeringsrichtlijn kruimelgevallen officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Rectificatie: Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Ouderkerkerdijk 203 – 204, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Water 2e wijziging vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen