Datum Naam Status Soort informatie
23-08-2017 Aalbersestraat 35 vastgesteld omgevingsvergunning
23-08-2017 Koppelingpad 15 vastgesteld omgevingsvergunning
23-08-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inzake de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een woongebouw met 83 appartementen, een parkeerkelder en commerciële ruimte op de locatie Pieter Calandlaan 5, OLO 2893931. officiële publicatie bekendmaking
23-08-2017 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder OLO 2893931 officiële publicatie bekendmaking
21-08-2017 Oude Houthaven ontwerp bestemmingsplan
18-08-2017 Vaststellen van het definitief ontwerp en het uitvoeringsbesluit Mauritskade Vervanging. (2017, nr. 239/787) officiële publicatie bekendmaking
16-08-2017 Ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven en ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting officiële publicatie bekendmaking
11-08-2017 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
11-08-2017 Besluit omgevingsvergunning Joan Muyskenweg 10, Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
10-08-2017 Lootsstraat 17-33 en Borgerstraat 223-225 ontwerp omgevingsvergunning
09-08-2017 Ontwerpbestemmingsplan “Westerpark West”, ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden, ontwerpomgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen, planologisch strijdig gebruik en het kappen van bomen, ontwerpwatervergunning en ontwerpleggerwijziging officiële publicatie bekendmaking
09-08-2017 Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Lootsstraat 17 t/m 33, en Borgerstraat 223 t/m 225 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
08-08-2017 Archimedesplantsoen ontwerp bestemmingsplan
04-08-2017 Rectificatie Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Amstelkwartier tweede fase 2e wijziging, gasleiding officiële publicatie bekendmaking
04-08-2017 Rectificatie Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Weespertrekvaart West (Bijlmerbajes) officiële publicatie bekendmaking
03-08-2017 Uitwerkingsplan Centrumeiland tranche 1 ontwerp bestemmingsplan
02-08-2017 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Sloterplas en omgeving officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het nieuw te bouwen appartementencomplex met parkeerplekken op de locatie Jan Tooropstraat 1 - 3, 1062 BK te Amsterdam (OLO 2671731). officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor de vaststelling van een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai voor een appartementencomplex op de locatie Jan Tooropstraat 1 - 3, 1062 BK te Amsterdam (OLO 2671731). officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oosterdokseiland Zuid’, vaststelling bijbehorende hogere grenswaarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot verlenen omgevingsvergunning Oosterdoksstraat 150 (kavel 5B/6) voor de activiteiten bouwen en slopen in beschermd stadsgezicht officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IJburg 1e fase, 2e herziening en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Ontwerp Uitwerkingsplan Centrumeiland, tranche 1 officiële publicatie bekendmaking
31-07-2017 tegenover Geldersekade 83 ontwerp omgevingsvergunning
31-07-2017 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor een bedrijfsvaartuig tegen over Geldersekade 83 officiële publicatie bekendmaking
26-07-2017 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan geluidverdeelplan Westpoort officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen