Datum Naam Status Soort informatie
21-08-2017 Oude Houthaven ontwerp bestemmingsplan
18-08-2017 Vaststellen van het definitief ontwerp en het uitvoeringsbesluit Mauritskade Vervanging. (2017, nr. 239/787) officiële publicatie bekendmaking
16-08-2017 Ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven en ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting officiële publicatie bekendmaking
11-08-2017 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
11-08-2017 Besluit omgevingsvergunning Joan Muyskenweg 10, Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
10-08-2017 Lootsstraat 17-33 en Borgerstraat 223-225 ontwerp omgevingsvergunning
09-08-2017 Ontwerpbestemmingsplan “Westerpark West”, ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden, ontwerpomgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen, planologisch strijdig gebruik en het kappen van bomen, ontwerpwatervergunning en ontwerpleggerwijziging officiële publicatie bekendmaking
09-08-2017 Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Lootsstraat 17 t/m 33, en Borgerstraat 223 t/m 225 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
08-08-2017 Archimedesplantsoen ontwerp bestemmingsplan
04-08-2017 Rectificatie Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Amstelkwartier tweede fase 2e wijziging, gasleiding officiële publicatie bekendmaking
04-08-2017 Rectificatie Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Weespertrekvaart West (Bijlmerbajes) officiële publicatie bekendmaking
03-08-2017 Uitwerkingsplan Centrumeiland tranche 1 ontwerp bestemmingsplan
02-08-2017 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Sloterplas en omgeving officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het nieuw te bouwen appartementencomplex met parkeerplekken op de locatie Jan Tooropstraat 1 - 3, 1062 BK te Amsterdam (OLO 2671731). officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor de vaststelling van een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai voor een appartementencomplex op de locatie Jan Tooropstraat 1 - 3, 1062 BK te Amsterdam (OLO 2671731). officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oosterdokseiland Zuid’, vaststelling bijbehorende hogere grenswaarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot verlenen omgevingsvergunning Oosterdoksstraat 150 (kavel 5B/6) voor de activiteiten bouwen en slopen in beschermd stadsgezicht officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IJburg 1e fase, 2e herziening en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Ontwerp Uitwerkingsplan Centrumeiland, tranche 1 officiële publicatie bekendmaking
31-07-2017 tegenover Geldersekade 83 ontwerp omgevingsvergunning
31-07-2017 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor een bedrijfsvaartuig tegen over Geldersekade 83 officiële publicatie bekendmaking
26-07-2017 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan geluidverdeelplan Westpoort officiële publicatie bekendmaking
25-07-2017 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning Voetgangersbrug Change= officiële publicatie bekendmaking
24-07-2017 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning Community Campus Amsterdamen ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
20-07-2017 Sloterplas eo vastgesteld bestemmingsplan
20-07-2017 Noorderkwartier vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen