Datum Naam Status Soort informatie
14-02-2018 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Karperweg-zuid, 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
14-02-2018 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure), Derde Schinkelstraat 31-33, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
07-02-2018 Vaststelling bestemmingsplan Oude Houthaven, vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-02-2018 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Waterlandplein/Katrijp, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-02-2018 Ontwerpuitwerkingsplan Oostenburgervaart – Stadswerf Oostenburg en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-02-2018 Kolenkit 72 woningen vastgesteld omgevingsvergunning
01-02-2018 Sloterweg locatie C ontwerp bestemmingsplan
31-01-2018 Omgevingsvergunning op de locatie Jacob van Arteveldestraat en de Ernest Staesstraat in de Kolenkitbuurt te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
31-01-2018 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Sloterweg locatie C officiële publicatie bekendmaking
31-01-2018 Kennisgevinggewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ouderkerkerdijk 215-216 Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-01-2018 Ringslangpad nabij Kruislaan ontwerp omgevingsvergunning
27-01-2018 Voetboogstraat 7-11 en?? Kalverstraat 168-170 ontwerp omgevingsvergunning
26-01-2018 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Kalverstraat 168/170 en Voetboogstraat 7-11. officiële publicatie bekendmaking
26-01-2018 Kennisgeving “beschikking (OLO 3256469) inzake het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan en het transformeren van een bestaand kantoorgebouw naar een woongebouw met 6 woningen , alsmede een ‘besluit hogere waarde conform de Wet geluidhinder ‘ op de locatie kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sloten, sectie G, no. 4247 Noorderakerweg 90 te Amsterdam. officiële publicatie bekendmaking
25-01-2018 Oude Houthaven vastgesteld bestemmingsplan
24-01-2018 Ontwerpuitwerkingsplan VOC-kade – Stadswerf Oostenburg en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
24-01-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
22-01-2018 Noorderakerweg 90 vastgesteld omgevingsvergunning
18-01-2018 IJburg 1e fase Blok 1 ontwerp bestemmingsplan
18-01-2018 Ontwerpuitwerkingsplan VOC-kade – Stadswerf Oostenburg en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Uitwerkingsplan Oostenburgervaart - Stadswerf Oostenburg ontwerp bestemmingsplan
17-01-2018 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Elzenhagen Zuid officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Gewijzigde vaststelling exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Voorbereidingsbesluit Zeeburgereiland, water en Baaibuurt-west officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai t.b.v. de oprichting van 57 woningen gelegen aan de Gooise Kant, tussen de K-Buurt en het Bijlmerpark (fase 3), langs de Gooiseweg officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen