Datum Naam Status Soort informatie
02-08-2017 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Sloterplas en omgeving officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het nieuw te bouwen appartementencomplex met parkeerplekken op de locatie Jan Tooropstraat 1 - 3, 1062 BK te Amsterdam (OLO 2671731). officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor de vaststelling van een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai voor een appartementencomplex op de locatie Jan Tooropstraat 1 - 3, 1062 BK te Amsterdam (OLO 2671731). officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oosterdokseiland Zuid’, vaststelling bijbehorende hogere grenswaarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot verlenen omgevingsvergunning Oosterdoksstraat 150 (kavel 5B/6) voor de activiteiten bouwen en slopen in beschermd stadsgezicht officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IJburg 1e fase, 2e herziening en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
02-08-2017 Ontwerp Uitwerkingsplan Centrumeiland, tranche 1 officiële publicatie bekendmaking
31-07-2017 tegenover Geldersekade 83 ontwerp omgevingsvergunning
31-07-2017 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor een bedrijfsvaartuig tegen over Geldersekade 83 officiële publicatie bekendmaking
26-07-2017 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan geluidverdeelplan Westpoort officiële publicatie bekendmaking
25-07-2017 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning Voetgangersbrug Change= officiële publicatie bekendmaking
24-07-2017 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning Community Campus Amsterdamen ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
20-07-2017 Sloterplas eo vastgesteld bestemmingsplan
20-07-2017 Noorderkwartier vastgesteld bestemmingsplan
19-07-2017 Minervahaven (K 9300) te Amsterdam ontwerp omgevingsvergunning
19-07-2017 1e herziening bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp vastgesteld bestemmingsplan
19-07-2017 IJburg 1e fase, 2e herziening vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2017 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalige hoofdopzichterswoning Bella Vistastraat’ Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2017 Geluidverdeelplan Westpoort ontwerp bestemmingsplan
13-07-2017 2e herziening Landelijk Noord ontwerp bestemmingsplan
13-07-2017 Exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening ontwerp exploitatieplan
13-07-2017 Ondergrondse hoogspanningskabel 150 KV tussen Venserweg en Bijlmer Zuid ontwerp omgevingsvergunning
12-07-2017 Kennisgeving omgevingsvergunning i.v.m. het aanleggen en gebruiken van een 150KV kabelverbinding tussen Venserweg en Bijlmer Zuid te Amsterdam; officiële publicatie bekendmaking
12-07-2017 Ontwerpexploitatieplan Buiksloterham 5e herziening officiële publicatie bekendmaking
12-07-2017 Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Landelijk Noord officiële publicatie bekendmaking
12-07-2017 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Nieuw Sloten officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen