Datum Naam Status Soort informatie
17-03-2020 Danzigerkade 11 ontwerp omgevingsvergunning
12-03-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning - plaatsen van woonschip ‘Limere’ - Diemerzeedijk 74, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning - plaatsen van woonschip 'Trekvogel' - Diemerzeedijk 76, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Ouderkerkerdijk 203 – 204, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - uitbreiden van de tuin en het plaatsen van een erfafscheiding - P. Hans Frankfurthersingel 282, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - uitbreiden van de tuin en het plaatsen van een erfafscheiding - P. Hans Frankfurthersingel 284, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - brandveilig gebruik van een kinderopvang - Jan de Louterstraat 17A, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning met projectafwijking - verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning - Dijksgracht 4, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Klaprozenbuurt - vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Gemeente Amsterdam - ongewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Centrumeiland tranche 3 officiële publicatie bekendmaking
28-02-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan Barajasbuurt eo en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder - Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
27-02-2020 Dijksgracht 4 vastgesteld omgevingsvergunning
26-02-2020 Gemeente Amsterdam - vaststelling bestemmingsplan Elzenhagen Zuid, vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van het pand op de begane grond, het verbouwen van het pand tot één woning en het plaatsen van 2 dakramen in het voordakvlak - Kamperfoelieweg 5-H en 5-1, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving besluiten omgevingsvergunningen - James Wattstraat 56/58, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
25-02-2020 Centrumeiland tranche 3 vastgesteld uitwerkingsplan
20-02-2020 Funenpark ontwerp omgevingsvergunning
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking - Funenpark, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking - t.o. Bickersgracht 198-202, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving voornemen voor het opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en het uitvoeren van een omgevingseffectrapportage (milieueffectrapportage) officiële publicatie bekendmaking
18-02-2020 Oud West 2018 1e herziening voorontwerp bestemmingsplan
17-02-2020 Kennisgeving weigering omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 2004093, op het adres Singelgracht t/o Stadhouderskade 46 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-02-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 4249083, op het adres Museumplein 4 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Klaprozenbuurt vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen