Datum Naam Status Soort informatie
30-11-2016 omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het terrein aan de Werktuigstraat, de Scheepsbouwweg, de Klinkerweg en de Tuigerstraat, 1033 DD officiële publicatie bekendmaking
30-11-2016 Besluit omgevingsvergunning voor het terrein aan de Distelweg (Cityplots, kavel B1) Distelweg 311 t/m 403 en Lia Doranstraat 88, 1031 HD ] officiële publicatie bekendmaking
29-11-2016 Verlening omgevingsvergunning met projectafwijking Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19. officiële publicatie bekendmaking
28-11-2016 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan De Baarsjes officiële publicatie bekendmaking
27-11-2016 Klein Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19 vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2016 Distelweg (Cityplots kavelB1) Distelweg 311 tm 403 en Lia Doranstr 88 vastgesteld omgevingsvergunning
23-11-2016 Gerechtelijke uitspraak Taxiopstelstrook Leidsebosje vastgesteld gerechtelijke uitspraak
23-11-2016 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning alsmede een besluit conform de Wet geluidhinder hogere grenswaarden Naritaweg 151-161 en Barajasweg 60-70, 1043 BW Amsterdam, OLO-2314339. officiële publicatie bekendmaking
23-11-2016 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Naritaweg 139, 1043 BS Amsterdam, OLO-2362025. officiële publicatie bekendmaking
22-11-2016 Warmoestraat 87 vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2016 Cruquius, deelgebied 2 ontwerp bestemmingsplan
22-11-2016 Werktuigstraat, de Scheepsbouwweg, de Klinkerweg en de Tuigerstraat vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2016 Verlening omgevingsvergunning met projectafwijking Warmoesstraat 87 officiële publicatie bekendmaking
19-11-2016 NDSM-werf West 1e wijziging ontwerp wijzigingsplan
16-11-2016 Gerechtelijke uitspraak Landlust en Gibraltarbuurt vastgesteld gerechtelijke uitspraak
16-11-2016 Gerechtelijke uitspraak Zuidas Vivaldi vastgesteld gerechtelijke uitspraak
16-11-2016 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking” en ongewijzigde omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten officiële publicatie bekendmaking
16-11-2016 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
16-11-2016 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Sam van Houtenstraat 76, 1067JP Amsterdam, OLO 2488211. officiële publicatie bekendmaking
16-11-2016 Besluit omgevingsvergunning Oostelijke Handelskade 4 (overzijde Piet Heinkade)Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
15-11-2016 KENNISGEVING officiële publicatie bekendmaking
11-11-2016 Kop Zuidas, 2e parti??le herziening vastgesteld bestemmingsplan
10-11-2016 Vaststelling Watervisie Amsterdam 2040 officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Gerechtelijke uitspraak Prins Hendrikkade tussen Droogbak en Oudezijds Kolk vastgesteld gerechtelijke uitspraak
09-11-2016 Zuidwest Kwadrant vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen