Datum Naam Status Soort informatie
27-07-2016 Vaststelling Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven officiële publicatie bekendmaking
27-07-2016 KENNISGEVING Vaststelling bestemmingsplan ‘Haarlemmerpoort’ officiële publicatie bekendmaking
27-07-2016 Kennisgeving omgevingsvergunning Wenslauerstraat 22 het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve voor het project ‘het realiseren van 12 woningen en 3 atelierruimten op het perceel Wenslauerstraat 22 in Amsterdam, na de sloop van het huidige bedrijfsgebouw’,(OLO 1335459) in stadsdeel West’. officiële publicatie bekendmaking
26-07-2016 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
26-07-2016 Kennisgeving Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Stadswerf Oostenburg’ officiële publicatie bekendmaking
25-07-2016 KENNISGEVING Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad officiële publicatie bekendmaking
25-07-2016 KENNISGEVING Vaststellen bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Vier panden in Centrum-Oost’ officiële publicatie bekendmaking
25-07-2016 KENNISGEVINGVaststellen bestemmingsplan ‘1e partiële herziening bestemmingsplan Banne Buiksloot II, Schepenlaan’. officiële publicatie bekendmaking
25-07-2016 Kennisgeving vaststelling omgevingsvergunning Hoofdkantoor ING Frankemaheerd inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen en besluit objectvergunning. officiële publicatie bekendmaking
23-07-2016 Leidsestraat 60-62 ontwerp omgevingsvergunning
22-07-2016 KENNISGEVING ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Leidsestraat 60-62 officiële publicatie bekendmaking
22-07-2016 Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan IJdok officiële publicatie bekendmaking
21-07-2016 KENNISGEVING omgevingsvergunning met projectafwijking voor Korte Spinhuissteeg 3/Kloveniersburgwal 48/Oude Hoogstraat 2 officiële publicatie bekendmaking
21-07-2016 Ontwerp Besluit hogere grenswaarde geluid voor het oprichten van 7 woningen aan de Paterslaan, 1023NZ officiële publicatie bekendmaking
21-07-2016 Ontwerp Besluit omgevingsvergunning oprichten 7 woningen Paterslaan, 1023 NZ officiële publicatie bekendmaking
21-07-2016 Omgevingsvergunning geweigerd Nieuwendammerdijk 1023BT officiële publicatie bekendmaking
20-07-2016 Kennisgeving Omgevingsvergunning voor het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan en het bouwen van een woongebouw met 76 appartementen, alsmede een besluit hogere waarden conform de Wet geluidhinder, nabij de locatie Jacob Geelstraat 54, 1065 VT te Amsterdam, OLO 2174417. officiële publicatie bekendmaking
19-07-2016 Omgevingsvergunning Frankemaheerd vastgesteld omgevingsvergunning
15-07-2016 Paraplubestemmingsplan Vier panden in Centrum-Oost vastgesteld bestemmingsplan
15-07-2016 Kloveniersburgwal 141 en ???s Gravelandse Veer 2 vastgesteld omgevingsvergunning
15-07-2016 KENNISGEVING omgevingsvergunning met projectafwijking voor Kloveniersburgwal 141 en’s Gravelandse Veer 2 officiële publicatie bekendmaking
15-07-2016 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit Citroëngebouwen Stadionplein officiële publicatie bekendmaking
15-07-2016 Rectificatie Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Kiosken officiële publicatie bekendmaking
14-07-2016 Haarlemmerpoort vastgesteld bestemmingsplan
14-07-2016 Paraplubestemmingsplan Kiosken ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen