Datum Naam Status Soort informatie
23-03-2016 Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam maakt bekend dat zij voor officiële publicatie bekendmaking
16-03-2016 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder, Van de Sande Bakhuijzenstraat 2, 1061AG Amsterdam, OLO 1990307. officiële publicatie bekendmaking
16-03-2016 Kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunningvoor het bouwen van een appartementencomplex bestaande uit 106 woningen met bijbehorende stallingsgarage op de locatie Van de Sande Bakhuijzenstraat 2, 1061 AG te Amsterdam in afwijking van het bestemmingsplan (OLO 1990307). officiële publicatie bekendmaking
16-03-2016 Kennisgeving Omgevingsvergunningnabij de locatie Poeldijkstraat 16, 1059 VM Amsterdam, voor het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan voor de realisatie van een woongebouw, alsmede besluit hogere waarden conform de Wet geluidhinder, OLO 2021903. officiële publicatie bekendmaking
15-03-2016 IJsbaanpad 12 vastgesteld omgevingsvergunning
14-03-2016 locatie Poeldijkstraat 16 vastgesteld omgevingsvergunning
14-03-2016 Overhoeks 2016 ontwerp bestemmingsplan
14-03-2016 Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan ‘Amstelkwartier tweede fase, gasleiding’ officiële publicatie bekendmaking
10-03-2016 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Ringdijk tegenover 98/99 Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
10-03-2016 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Middenweg Broekermeer 45 officiële publicatie bekendmaking
10-03-2016 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Broekergouw 1 officiële publicatie bekendmaking
09-03-2016 Kennisgeving Ontwerpwijzigingsplan De Bongerd-Bongerdbrug officiële publicatie bekendmaking
03-03-2016 Zuidwest Kwadrant ontwerp bestemmingsplan
03-03-2016 Ontwerp omgevingsvergunning voor het terrein Netwerkweg hoek Internetstraat, Amsterdam. officiële publicatie bekendmaking
02-03-2016 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
01-03-2016 Paraplubestemmingsplan Vier panden in Centrum-Oost ontwerp bestemmingsplan
01-03-2016 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
29-02-2016 ontwerp omgevingsvergunning Meteorenweg 272 officiële publicatie bekendmaking
29-02-2016 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Vier panden in Centrum-Oost’ officiële publicatie bekendmaking
26-02-2016 Kennisgeving rectificatie ontwerpbestemmingsplan Groenmarkt en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder\ officiële publicatie bekendmaking
24-02-2016 Kennisgeving omgevingsvergunning Carrascoplein 6, activiteiten “Bouwen” en “handelen in strijd met het bestemmingsplan” ten behoeve van de bouw van een personeelsverblijf voor de bestuurders van de trams en de bussen van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf op de locatie Carrascoplein 6, 1043 GV Amsterdam, OLO nummer 1805321. officiële publicatie bekendmaking
24-02-2016 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inzake het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan voor het bouwen van een steiger voor de aanleg van een tweetal elektrische sloepen in het water op het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sloten, sectie D, no. 10404, nabij de locatie Plein ’40-’45 no. 1, 1064 SW Amsterdam, OLO 2032733. officiële publicatie bekendmaking
24-02-2016 Gecoördineerde bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Prins Hendrikkade tussen Droogbak en Oudezijds Kolk’en vaststelling verkeersbesluit ‘De knip Prins Hendrikkade e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
17-02-2016 Carrascoplein 6 vastgesteld omgevingsvergunning
17-02-2016 Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Fridtjof Nansenhof officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen