Datum Naam Status Soort informatie
03-02-2016 Surinamekade 5A vastgesteld omgevingsvergunning
03-02-2016 Kennisgeving Ontwepbestemmingsplan Zuidas-Ravel officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Ontwerp Omgevingsvergunning Rode Kruisstraat 10, 1025 KN RECTIFICATIE staatscourant2 1 februari 2016 nummer 5152 officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam maakt bekend dat zij voor het terrein aan de Rode Kruisstraat 14, 1025KN een omgevingsvergunning heeft verleend voor de nieuwbouw van de VMBO-school ROSA IJdoorn ("bouwen" en "gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels"). officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Ontwerp omgevingsvergunning terrein aan de Distelweg (Cityplots, kavel A3) nabij (voormalig) gebouw Klaverweg 10, 1031 HD voor het oprichten van 42 huurwoningen ("bouwen" en "gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels"). officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam maakt bekend dat zij voor het terrein aan de Distelweg (Cityplots, kavel B4) nabij (voormalig) gebouw Distelweg 105, 1031 HD voornemens is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 49 huurwoningen ("bouwen" en "gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels"). officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een hotel op de Grasweg 46, 1031 HW officiële publicatie bekendmaking
03-02-2016 Omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het realiseren van een woning op de Kadoelenweg 141-B, 1035ND officiële publicatie bekendmaking
01-02-2016 Omgevingsvergunning Rode Kruisstraat 10, 1025 KN officiële publicatie bekendmaking
28-01-2016 Fokke Simonszstraat 61-63 ontwerp omgevingsvergunning
28-01-2016 KENNISGEVING MET PROJECTAFWIJKING VOOR FOKKE SIMONSZSTRAAT 61-63 officiële publicatie bekendmaking
27-01-2016 Kennisgeving Herziening 2015 van het exploitatieplan Buiksloterham officiële publicatie bekendmaking
27-01-2016 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning I-Fly officiële publicatie bekendmaking
25-01-2016 Asterweg 27-33 vastgesteld omgevingsvergunning
22-01-2016 Vijfhoek tussen Prinses Irenestraat en Zuidplein ontwerp omgevingsvergunning
22-01-2016 KENNISGEVING OMGEVINGSVERGUNNING MET PROJECTAFWIJKING VOOR ROZENSTRAAT 12/16 officiële publicatie bekendmaking
21-01-2016 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Rozenstraat 12 en 16 vastgesteld omgevingsvergunning
20-01-2016 Kennisgeving besluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder, Dr. H. Colijnstraat 2, 1067 CG te Amsterdam, OLO 1776311. officiële publicatie bekendmaking
20-01-2016 Kennisgeving omgevingsvergunning voor het bouwen van een basisschool en het gebruiken van gronden in afwijking van het bestemmingsplan op de locatie Dr. H. Colijnstraat 2, 1067 CG te Amsterdam, OLO 1776311. officiële publicatie bekendmaking
20-01-2016 KENNISGEVING OMGEVINGSVERGUNNING MET PROJECTAFWIJKING VOOR PRINSENGRACHT 323 officiële publicatie bekendmaking
18-01-2016 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Noorderkwartier en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Noorderkwartier officiële publicatie bekendmaking
18-01-2016 Besluit omgevingsvergunning en de hieraan gerelateerde beschikking hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
16-01-2016 Rode Kruisstraat 14 vastgesteld omgevingsvergunning
15-01-2016 Prinsengracht 323 vastgesteld omgevingsvergunning
14-01-2016 Pieter Jelles Troelstraschool Dr. H. Colijnstraat 2 te Amsterdam vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen