Datum Naam Status Soort informatie
28-10-2015 Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunning ter hoogte van Teleportboulevard 7, voor de activiteiten “Bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan” ten behoeve van de bouw van een personeelsverblijf voor de bestuurders van de trams en de bussen van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (hierna: GVB) op de locatie ter hoogte van de Teleportboulevard 7, 1043 EJ Amsterdam, OLO nummer 1805321. officiële publicatie bekendmaking
26-10-2015 Moestuinlaan 10 vastgesteld omgevingsvergunning
26-10-2015 Moestuinlaan 14 vastgesteld omgevingsvergunning
26-10-2015 Moestuinlaan 16 vastgesteld omgevingsvergunning
23-10-2015 Kennisgeving besluiten tot reconstructie Nieuwe Leeuwarderweg en vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Nintemanterrein en Buiksloterdijk 140 officiële publicatie bekendmaking
22-10-2015 KENNISGEVING Vaststelling 3e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord officiële publicatie bekendmaking
21-10-2015 Ontwerp weigering omgevingsvergunningVondelstraat 69A in Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
21-10-2015 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inzake het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan voor de realisatie van een schoolgebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sloten, sectie D, no. 10518, nabij de locatie Jan de Louterstraat 11, 1063KX Amsterdam. officiële publicatie bekendmaking
19-10-2015 Uitwerkingsplan De Bongerd - deelgebied 4A ontwerp uitwerkingsplan
16-10-2015 Nieuwe Nieuwstraat 17A vastgesteld omgevingsvergunning
16-10-2015 KENNISGEVING NIEUWE NIEUWSTRAAT 17A officiële publicatie bekendmaking
15-10-2015 Kloveniersburgwal 73/Raamgracht 4,6,8 vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2015 Ontwerpuitwerkingsplan Ottho Heldringstraat 41-43 officiële publicatie bekendmaking
14-10-2015 Kennisgeving Omgevingsvergunning en besluit hogere waarden Wet geluidhinder Stationslocatie Lelylaan te Amsterdam. officiële publicatie bekendmaking
14-10-2015 KENNISGEVING Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ArenAPoort West en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
14-10-2015 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Oosterpark 89, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-10-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Panamakade 27B, 1019 AX Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
08-10-2015 Sint Jansstraat 13 vastgesteld omgevingsvergunning
08-10-2015 Kennisgeving Warmoestraat 159/Sint Jansstraat 13 officiële publicatie bekendmaking
08-10-2015 Kennisgeving beeldengroep Rembrandtplein officiële publicatie bekendmaking
08-10-2015 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit Baaibuurten, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
07-10-2015 Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van eenbasisschool en het gebruiken van gronden in afwijking van het bestemmingsplan op de locatie Dr. H. Colijnstraat 2, 1067 CG te Amsterdam, OLO 1776311. officiële publicatie bekendmaking
06-10-2015 Little Manhattan vastgesteld aanwijzingsbesluit
06-10-2015 Ringdijk 58 vastgesteld omgevingsvergunning
30-09-2015 Taxiopstelstrook Leidsebosje vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen