Datum Naam Status Soort informatie
09-09-2015 Bouwlocatie Poeldijkstraat - Westlandgracht vastgesteld bestemmingsplan
09-09-2015 Zuidas-Parnas vastgesteld bestemmingsplan
09-09-2015 Eerste parti??le herziening bestemmingsplan Driehoek Kop Java vastgesteld bestemmingsplan
09-09-2015 Kennisgeving ontwerp Omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk maken van het realiseren van 84 nieuwbouw woningen in de Anton Struikbuurt te Amsterdam in afwijking van het bestemmingsplan, kadastraal bekend onder sectie D nummers: 3016, 3976, 3138, 3152 en 10591 (OLO 1759423). officiële publicatie bekendmaking
09-09-2015 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
09-09-2015 Ontwerp omgevingsvergunning perceel Moestuinlaan nummers 10, 14 en 16 officiële publicatie bekendmaking
09-09-2015 KENNISGEVING Ontwerpbestemmingsplan Vierde partiële herziening RI-Oost, Zeeburgereiland officiële publicatie bekendmaking
08-09-2015 Damrak 93-94 ontwerp omgevingsvergunning
07-09-2015 Ontwerpvergunning Damrak 93-94 officiële publicatie bekendmaking
05-09-2015 Sint Nicolaasstraat 34 en 36 ontwerp omgevingsvergunning
04-09-2015 omgevingsvergunning met projectafwijking voor Leidsegracht 17 vastgesteld omgevingsvergunning
04-09-2015 Nieuwendijk 41-43 ontwerp omgevingsvergunning
04-09-2015 Ontwerpomgevingsvergunning Sint Nicolaasstraat 34 en 36 officiële publicatie bekendmaking
04-09-2015 KENNISGEVING Omgevingsvergunning met projectafwijking voor Leidsegracht 17 officiële publicatie bekendmaking
03-09-2015 Nannostraat 1-35 vastgesteld omgevingsvergunning
03-09-2015 Ontwerpomgevingsvergunning Nieuwendijk 41-43. officiële publicatie bekendmaking
02-09-2015 Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Sixhaven vastgesteld gerechtelijke uitspraak
01-09-2015 Havenstraatterrein ontwerp bestemmingsplan
27-08-2015 Prins Hendrikkade tussen Droogbak en Oudezijds Kolk ontwerp bestemmingsplan
26-08-2015 KENNISGEVING Ontwerpbestemmingsplan Restgebieden Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
26-08-2015 KENNISGEVING ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van een hindoe tempel voor een gedeelte van het adres Hogendijk 6 officiële publicatie bekendmaking
26-08-2015 KENNISGEVING ontwerp omgevingsvergunning Gooische Kant en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
26-08-2015 Kennisgeving Omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 bedrijfsloodsen in afwijking van het bestemmingsplan op de locatie Osdorperweg 456, 1067SX (kadastrale sectie I nr. 3229) tussen de gebouwen L en M en het wijzigen van het gebruik van de gronden op de locatie kadastrale sectie I nr. 2287 van de bestemming Bedrijven naar Agrarisch. officiële publicatie bekendmaking
20-08-2015 Nieuwe Keizersgracht 570 _ Nieuwe Kerkstraat 159 (De Wittenberg) ontwerp omgevingsvergunning
20-08-2015 Osdorperweg 456 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen