Datum Naam Status Soort informatie
01-07-2015 Nieuwmarkt vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2015 Boerenweteringgarage vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2015 Zuidas-Atrium vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2015 Gebouw C3 op de locatie ten noord-oosten van Tolstraat 127 vastgesteld omgevingsvergunning
01-07-2015 Eerste parti??le herziening Verbreding Klaprozenweg vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2015 Gerechtelijke uitspraak Arenapoort West vastgesteld gerechtelijke uitspraak
01-07-2015 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
01-07-2015 Kennisgeving Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tweede partiële herziening Kop Weespertrekvaart en besluit om geen expolitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
01-07-2015 Kennisgeving Vaststellling bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas officiële publicatie bekendmaking
30-06-2015 Uitwerkingsplan Park Haagseweg e.o. ??? Sloterwegzone vastgesteld uitwerkingsplan
26-06-2015 Omgevingsvergunning Jongerenhuisvesting Klieverink inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam – Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
25-06-2015 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Rozenstraat 12 en 16 ontwerp omgevingsvergunning
25-06-2015 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Leidsegracht 17 ontwerp omgevingsvergunning
25-06-2015 Linnaeusdwarsstraat 29-31 vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2015 Ringdijk tegenover 105 vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2015 KENNISGEVING officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Omgevingsvergunning Jongerenhuisvesting Klieverink vastgesteld omgevingsvergunning
24-06-2015 Kennisgeving officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Stadsboerderij Andreashoeve, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
23-06-2015 Inspraak stedenbouwkundige structuur Noorderkwartier officiële publicatie bekendmaking
22-06-2015 Vastgestelde Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-06-2015 Ontwerpomgevingsvergunning Nannostraat te Amsterdam, Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
17-06-2015 Voorbereidingsbesluit Havenstraatterrein, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-06-2015 Koivistokade 1 ontwerp omgevingsvergunning
10-06-2015 Omgevingsvergunning Rijtuigenhof 97 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen