Datum Naam Status Soort informatie
18-03-2015 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan Dunantbuurt en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam - Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
18-03-2015 Kennisgeving ontwerp WABOvergunning Jongerenhuisvesting Klieverink inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
16-03-2015 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning de percelen Schellingwouderdijk 313 en 315, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-03-2015 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Spuistraat 175 ontwerp omgevingsvergunning
12-03-2015 Zuidasdok ontwerp bestemmingsplan
12-03-2015 Gemeenschapspolder ontwerp bestemmingsplan
12-03-2015 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Keizersgracht 230-236, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-03-2015 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Spuistraat 175, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Omgevingsvergunning A. Dekenstraat 61 vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2015 Omgevingsvergunning Van Heemskerckstraat 33 vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2015 Oostpoort vastgesteld bestemmingsplan
11-03-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Pedro de Medinalaan 91, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Ontwerpuitwerkingsplan Park Haagseweg e.o. – Sloterwegzone, Amsterdam - Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Terinzagelegging ontwerptracébesluit, ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere geluidwaarden en milieueffectrapport Zuidasdok, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Bekendmaking verlening omgevingsvergunning projectafwijking officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Agatha Dekenstraat 61 te Amsterdam. officiële publicatie bekendmaking
11-03-2015 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Heemskerckstraat 33 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-03-2015 Dunantbuurt vastgesteld uitwerkingsplan
10-03-2015 Dudok de Withof 10 vastgesteld omgevingsvergunning
10-03-2015 Dudok de Withof 9 vastgesteld omgevingsvergunning
10-03-2015 Dudok de Withof 8 vastgesteld omgevingsvergunning
10-03-2015 Dudok de Withof 7 vastgesteld omgevingsvergunning
10-03-2015 Dudok de Withof 6 vastgesteld omgevingsvergunning
10-03-2015 Dudok de Withof 5 vastgesteld omgevingsvergunning
10-03-2015 Dudok de Withof 4 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen