Datum Naam Status Soort informatie
20-02-2015 Omgevingsvergunning met projectafwijking, Nieuwe Jonkerstraat 14/Nieuwe Ridderstraat 15, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-02-2015 bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoek locatie ontwerp bestemmingsplan
18-02-2015 Omgevingsvergunning projectafwijking Kees Broekmanstraat / Nida Senffstraat, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-02-2015 Zuidas-Atrium ontwerp bestemmingsplan
12-02-2015 Zuidas-Parnas ontwerp bestemmingsplan
12-02-2015 Fred. Roeskestraat 86 ontwerp omgevingsvergunning
11-02-2015 ABC-gebouw Nieuwpoortstraat vastgesteld bestemmingsplan
11-02-2015 Cruquius deelgebied 1 vastgesteld bestemmingsplan
11-02-2015 Verleende omgevingsvergunning projectafwijking (uitgebreide procedure) Korte Ouderkerkerdijk 16, 1096AC, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-02-2015 Verleende omgevingsvergunning projectafwijking (uitgebreide procedure) Pasteurstraat 22 t/m 32, Lorentzlaan 1 t/m 9 en Ferraristraat 1 t/m 13, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-02-2015 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding camping Zeeburg, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-02-2015 Verleende omgevingsvergunning Leeuw van Vlaanderenstraat en Jacob van Arteveldestraat met afwijking bestemmingsplan te Amsterdam, Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
10-02-2015 Nieuwmarkt ontwerp bestemmingsplan
09-02-2015 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Nieuwmarkt, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-02-2015 Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Karperweg-Zuid, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
05-02-2015 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Beurspassage 12, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Bedrijventerrein Karperweg-Zuid ontwerp bestemmingsplan
04-02-2015 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Amsterdam RAI en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Kennisgeving omgevingsvergunning projectafwijking / hogere grenswaarde, Oosterpark 89, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Omgevingsvergunning te verlenen op de locatie(s) Linnaeushof 94 en Linnaeushof 94A-D, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Ontwerpomgevingsvergunning Noorderhof-Zuid Deel 3, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Academisch Medisch Centrum, vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen