Datum Naam Status Soort informatie
11-02-2015 Verleende omgevingsvergunning projectafwijking (uitgebreide procedure) Pasteurstraat 22 t/m 32, Lorentzlaan 1 t/m 9 en Ferraristraat 1 t/m 13, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-02-2015 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding camping Zeeburg, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-02-2015 Verleende omgevingsvergunning Leeuw van Vlaanderenstraat en Jacob van Arteveldestraat met afwijking bestemmingsplan te Amsterdam, Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
10-02-2015 Nieuwmarkt ontwerp bestemmingsplan
09-02-2015 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Nieuwmarkt, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-02-2015 Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Karperweg-Zuid, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
05-02-2015 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Beurspassage 12, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Bedrijventerrein Karperweg-Zuid ontwerp bestemmingsplan
04-02-2015 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Amsterdam RAI en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Kennisgeving omgevingsvergunning projectafwijking / hogere grenswaarde, Oosterpark 89, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Omgevingsvergunning te verlenen op de locatie(s) Linnaeushof 94 en Linnaeushof 94A-D, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Ontwerpomgevingsvergunning Noorderhof-Zuid Deel 3, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Academisch Medisch Centrum, vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Kennisgeving ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van het August Allebéplein te Slotervaart, Amsterdam - Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wildeman- en Blomwijckerbuurt en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam - Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Vaststelling bestemmingsplan Olympisch Stadion en omgeving, Amsterdam-Zuid officiële publicatie bekendmaking
03-02-2015 Omgevingsvergunning Leeuw van Vlaanderen vastgesteld omgevingsvergunning
03-02-2015 Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) vastgesteld uitwerkingsplan
30-01-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning + ontwerpbesluit hogere grenswaarde Zeeburgereiland, Blok 1a en 1b, Kea Boumanstraat, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-01-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zeeburgereiland, Blok 1a en 1b, Kea Boumanstraat, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-01-2015 Kennisgeving omgevingsvergunning met projectafwijking, verplaatsing bedrijfsvaartuig van Oudeschans 114K naar Houtkopersburgwal t.o. 22, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-01-2015 Uitwerkingsplan Park Haagseweg e.o. ??? Sloterwegzone ontwerp uitwerkingsplan
28-01-2015 Oosterpark 89 vastgesteld omgevingsvergunning
28-01-2015 Omgevingsvergunning Hemsterhuisstraat nummers 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 en 105, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen