Datum Naam Status Soort informatie
06-05-2015 Gerechtelijke uitspraak Buitenveldert 2013 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
06-05-2015 Vaststelling bestemmingsplan Woonwagenlocatie Ma Braunpad, besluit hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
05-05-2015 De Aker ontwerp bestemmingsplan
30-04-2015 Omgevingsvergunning voor oprichten 3 rijwoningen met buitenberging, Linnaeusdwarsstraat 29-31, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
30-04-2015 Ontwerpbeschikking tweede fase Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Amsteldijk 67, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-04-2015 Boerenweteringgarage vastgesteld gerechtelijke uitspraak
29-04-2015 Oosterpark 89 ontwerp bestemmingsplan
29-04-2015 Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan Noorderhof-Zuid Deel 2, aan de toekomstige straten G.J.M. Sarlemijnstraat, H.T. Zwiersplantsoen, Th. J. Lammerslaan en het A. Eversplein, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-04-2015 Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan locatie Noorderhof-Zuid Deel 1 aan de toekomstige straten G.J.M. Sarlemijnstraat en het A. Eversplein te Amsterdam, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
29-04-2015 Ontwerpbestemmingsplan Oosterpark 89, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-04-2015 Voornemen bestemmingsplan Ouderkerkerdijk 215-216, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-04-2015 Ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening bestemmingsplan Driehoek Kop Java, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-04-2015 Omgevingsvergunning met projectafwijking voor Leidsestraat 31 vastgesteld omgevingsvergunning
23-04-2015 Omgevingsvergunning met projectafwijking voor Utrechtsestraat 78-84 vastgesteld omgevingsvergunning
23-04-2015 Vaststelling bestemmingsplan ringweg A10 en omgeving, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-04-2015 Omgevingsvergunning met projectafwijking voor Leidsestraat 31, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-04-2015 Omgevingsvergunning met projectafwijking de panden Utrechtsestraat 78–84, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-04-2015 Vaststelling wijzigingsplan ‘2e Wijziging Augustinuspoort’ en vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-04-2015 Ontwerpbestemmingsplan Bouwlocatie Poeldijkstraat – Westlandgracht en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
21-04-2015 Omgevingsvergunning voor plaatsen 364 studentenwoningen, Kees Broekmanstraat 101-464 / Nida Senffstraat 2, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-04-2015 Ontwerpomgevingsvergunning Klaprozenweg 60–62, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-04-2015 Besluit hogere grenswaarde geluid Klaprozenweg 60–62, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-04-2015 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Oudezijds Armsteeg 28 ontwerp omgevingsvergunning
17-04-2015 Amsteldijk 220 vastgesteld omgevingsvergunning
17-04-2015 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure): Amsteldijk 220, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen