Datum Naam Status Soort informatie
30-10-2019 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (OLO 4428195) inzake het gebruik in afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van 46 parkeerplaatsen en het plaatsen van twee elektrische laadpalen op de locatie Johan van Kuyckstraat, ter hoogte van de Jan Zijvertszstraat te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidelijke Pontaanlanding ‘ en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Geldersekade 71, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor het project “De Os” betreffende herstructurering van het Woonzorgcomplex met het belendend kantoorpand en de Fly-In waarbij aanvullend op de te behouden woningen het Stadsloket, Stadskantoor, nieuwe commerciële ruimtes, horeca, woningen en diverse ondersteunende functies zullen worden gerealiseerd op de locatie Osdorpplein 815, 1068 TD in Amsterdam, OLO 2748749 officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het project “De Os” betreffende herstructurering van het Woonzorgcomplex met het belendend kantoorpand en de Fly-In waarbij aanvullend op de te behouden woningen het Stadsloket, Stadskantoor, nieuwe commerciële ruimtes, horeca, woningen en diverse ondersteunende functies zullen worden gerealiseerd op de locatie Osdorpplein 815, 1068 TD in Amsterdam, OLO 2748749 officiële publicatie bekendmaking
24-10-2019 Prins Hendrikkade 48 ontwerp omgevingsvergunning
24-10-2019 Prins Hendrikkade 511G ontwerp omgevingsvergunning
24-10-2019 6e herziening Landelijk Noord voorontwerp bestemmingsplan
23-10-2019 Gerechtelijke uitspraak Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland vastgesteld gerechtelijke uitspraak
23-10-2019 Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen van een dakopbouw, wijzigen van de gevel en toevoegen van 2 woningen, Nieuwendammerdijk 2, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Groot Waterloo en vaststelling besluit van hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan De Pijp 2018 1ste herziening, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 6e herziening Landelijk Noord, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor de locatie Prins Hendrikkade 511G, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Prins Hendrikkade 48, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Groot Waterloo vastgesteld bestemmingsplan
09-10-2019 Zuidelijke pontaanlanding vastgesteld bestemmingsplan
09-10-2019 De Pijp 2018 1e herz vastgesteld bestemmingsplan
09-10-2019 Omgevingsvergunning geweigerd, wijzigen van de garage ten behoeve van een uitbreiding van de woning, Werengouw 35, 1024 NL, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Centrumeiland blok 12 vastgesteld uitwerkingsplan
03-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan Bredius, vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 entreepaviljoen aan gebouw AMC vastgesteld omgevingsvergunning
02-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inzake het gebruiken in afwijking  met een bestemmingsplan, alsmede een ontwerpbesluit hogere waarden conform de Wet geluidhinder  voor het realiseren van een woongebouw met 28 appartementen, een kantoortje en een ondergrondse parkeergarage op de locatie Bernard Loderstraat 84, 1063PP  te Amsterdam, OLO 4235953 officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vaststelling paraplubestemmingsplan Drijvende Bouwwerken, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning  nabij Zeeburgerkade 830, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen