Datum Naam Status Soort informatie
16-10-2013 Bekendmaking verlening omgevingsvergunning Zuider IJdijk 36 + 44, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Bekendmaking verlening omgevingsvergunning Zuider IJdijk 36 + 44, Amsterdam Oost officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Ontwerpomgevingsvergunning Leeuwendalersweg / Erasmusgracht, te Amsterdam, Amsterdam-West officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Ontwerp omgevingsvergunning Vondelpark 3, te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-10-2013 Kea Boumanstraat 74 vastgesteld omgevingsvergunning
15-10-2013 Verleende omgevingsvergunning terrein aan de Korte Papaverweg (naast 7M, 7N en 10), Amsterdam Noord officiële publicatie bekendmaking
15-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan Sixhaven, Amsterdam – Noord officiële publicatie bekendmaking
14-10-2013 Bestemmingsplan Frankemaheerd ontwerp bestemmingsplan
11-10-2013 Oostelijk Havengebied Noord onherroepelijk bestemmingsplan
11-10-2013 Getijenveld ontwerp bestemmingsplan
11-10-2013 Sixhaven ontwerp bestemmingsplan
09-10-2013 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Admiraal de Ruijterweg 414 – 416, Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
09-10-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan In den Gulden Winckel en Besluit vaststelling hogere waarden geluidhinder, stadsdeel West, gemeente Amsterdam, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
08-10-2013 Rhijnspoorgebouw ontwerp bestemmingsplan
08-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan NDSM-werf West en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, Amsterdam – Noord officiële publicatie bekendmaking
04-10-2013 Tuinen van West ontwerp bestemmingsplan
04-10-2013 Afmeervoorzieningen Bunkerstation Zuider IJdijk 36-44 vastgesteld omgevingsvergunning
03-10-2013 Omgevingsvergunning met projectafwijking Hortusplantsoen 1-3 vastgesteld omgevingsvergunning
03-10-2013 Omgevingsvergunning met projectafwijking Oostenburgergracht 73 vastgesteld omgevingsvergunning
03-10-2013 Omgevingsvergunning met projectafwijking Hortusplantsoen 1–3, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
03-10-2013 Omgevingsvergunning met projectafwijking Oostenburgergracht 73, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
03-10-2013 Besluit omgevingsrecht t.b.v. parkeren bij de flat Kleiburg, Amsterdam - Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
03-10-2013 Besluit omgevingsrecht t.b.v. parkeren bij de flat Kleiburg, Amsterdam – Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
02-10-2013 Oosterdok midden vastgesteld bestemmingsplan
02-10-2013 Ontwerpbesluit ‘Transformatie 1e verdieping Tetterodegebouw gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan 334’, te Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen