Datum Naam Status Soort informatie
21-07-2010 Vaststelling bestemmingsplan ArenAPoort West, kavel 17 bestemmingsplan bekendmaking
06-06-2013 Osdorperweg e.o. Geconsolideerde versie geconsolideerde versie bestemmingsplan
23-01-2020 E-buurt Oost NL.IMRO.0363.T1802BPSTD-OW01 bestemmingsplan
04-06-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving weigering omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake OLO-nummer 3156707, Boerenwetering t.h.v. het adres Ruysdaelkade 121 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving weigering omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake OLO-nummer 3156455, Boerenwetering t.h.v. het adres Ruysdaelkade 174 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Gemeente Amsterdam - weigering omgevingsvergunning - plaatsen van een woonschip Limere - Diemerzeedijk 74, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Gemeente Amsterdam - weigering omgevingsvergunning - plaatsen van een woonschip Trekvogel - Diemerzeedijk 76, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan - besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol - Heathrowstraat 10-12 (Floating Gardens), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Weespertrekvaart - Strook - vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Vijfde partiële herziening RI-Oost, Zeeburgereiland officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - bouwen van een brug - Brug 2125 (Strandeiland, kadastrale 3654), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Gemeente Amsterdam - voorontwerpbestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 2021 officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project aanleg uitbreiding Strandeiland IJburg – Gemeente Amsterdam en Minister van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Gemeente Amsterdam - ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen - Schellingwouderdijk 339-341, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - voornemen voorbereiding bestemmingsplan Technisch Centrum en Tussen de Bogen officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Reparatieplan Weespertrekvaart-Zuid 2019 officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Westzijde NEMO-pier officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving ontwerpbeschikking - gebruiken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van een tijdelijke onderkomen voor ongedocumenteerden voor een periode van 6 jaar - Anderlechtlaan 3, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - vaststelling stedenbouwkundig programma van Eisen Zeeburgerpad (Centrum) en welstandscriteria voor het Zeeburgerpad (Centrum) officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Gemeente Amsterdam - ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan - IJburg 2e fase, 1e partiele herziening, Centrumeiland officiële publicatie bekendmaking
11-05-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willemspark – Vondelpark 2019, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Gemeente Amsterdam - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - realisatie van een woongebouw met commerciële ruimtes en onderliggende parkeergarage - IJburglaan 541-549, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 4818819, op het adres Pieter Cornelisz. Hooftstraat 5-11 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Gemeente Amsterdam - Vrijgeven inspraak wijzigen welstandniveau voor de duur van de transformatie en instellen preventieve toetsing voor veel voorkomende kleine bouwplannen voor het project Vreeswijkpad officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - oprichten van een politiebureau - Atje Keulen-Deelstrastraat 2, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen