Datum Naam Status Soort informatie
19-02-2018 Kop Grasweg vastgesteld aanwijzingsbesluit
10-10-2016 Kraijenhoffstraat 10 ontwerp aanwijzingsbesluit
06-10-2015 Little Manhattan vastgesteld aanwijzingsbesluit
07-03-2014 Omgevingsvergunning Bypass Gaaspersingel vastgesteld aanwijzingsbesluit
10-12-2013 Omgevingsvergunning kunstwerk Moving Rhino Ertnastraat Ookmeerweg vastgesteld aanwijzingsbesluit
29-05-2020 Gemeente Amsterdam - voorontwerpbestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 2021 officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project aanleg uitbreiding Strandeiland IJburg – Gemeente Amsterdam en Minister van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Gemeente Amsterdam - ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen - Schellingwouderdijk 339-341, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - voornemen voorbereiding bestemmingsplan Technisch Centrum en Tussen de Bogen officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Reparatieplan Weespertrekvaart-Zuid 2019 officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Westzijde NEMO-pier officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving ontwerpbeschikking - gebruiken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van een tijdelijke onderkomen voor ongedocumenteerden voor een periode van 6 jaar - Anderlechtlaan 3, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - vaststelling stedenbouwkundig programma van Eisen Zeeburgerpad (Centrum) en welstandscriteria voor het Zeeburgerpad (Centrum) officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Gemeente Amsterdam - ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan - IJburg 2e fase, 1e partiele herziening, Centrumeiland officiële publicatie bekendmaking
11-05-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willemspark – Vondelpark 2019, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Gemeente Amsterdam - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - realisatie van een woongebouw met commerciële ruimtes en onderliggende parkeergarage - IJburglaan 541-549, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 4818819, op het adres Pieter Cornelisz. Hooftstraat 5-11 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Gemeente Amsterdam - Vrijgeven inspraak wijzigen welstandniveau voor de duur van de transformatie en instellen preventieve toetsing voor veel voorkomende kleine bouwplannen voor het project Vreeswijkpad officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - oprichten van een politiebureau - Atje Keulen-Deelstrastraat 2, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - bouwen van vaste en drijvende steigers, drie eilanden, een platform met pv panelen en diverse afmeerpalen ten behoeve van 33 ligplaatsen voor woonschepen en 54 ligplaatsen voor sloepen - Haringbuisdijk, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 Gemeente Amsterdam - vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Sloterdijk II Noord te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw tussen de daken van de loods en de aanbouw - Nieuwendammerdijk 532-A, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 Gemeente Amsterdam - Ontwerpuitwerkingsplan Centrumeiland tranche 4 officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning met projectafwijking - verplaatsen van de salonboot 'Elisabeth' - Binnenkant 1B, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-04-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 4249083, op het adres Museumplein 4 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen