Datum Naam Status Soort informatie
14-11-2019 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Oosthuizerweg 76 officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Purmerenderweg 9 officiële publicatie bekendmaking
04-10-2019 Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Middenweg achter 186 (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
03-09-2019 Achter Middenweg 186 Middenbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
26-07-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ en hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
09-07-2019 De Keyser, fase 2 vastgesteld bestemmingsplan
02-07-2019 Besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan "Volkstuinen Noorderpad c.a." officiële publicatie bekendmaking
28-06-2019 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Middenweg achter 186 officiële publicatie bekendmaking
28-06-2019 Besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan "Volkstuinen Noorderpad c.a." officiële publicatie bekendmaking
31-05-2019 Kennisgeving geamendeerde vaststelling bestemmingsplan "Hobrederweg 46" officiële publicatie bekendmaking
07-05-2019 Bestemmingsplan Hobrederweg 46 vastgesteld bestemmingsplan
03-05-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018’ officiële publicatie bekendmaking
05-04-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
01-04-2019 De Keyser, fase 2 ontwerp bestemmingsplan
26-03-2019 Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018 vastgesteld bestemmingsplan
22-03-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Herinrichting N243” officiële publicatie bekendmaking
08-03-2019 Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan "Wormerweg 21, Westbeemster" officiële publicatie bekendmaking
05-03-2019 Herinrichting N243 vastgesteld bestemmingsplan
22-02-2019 Wormerweg 21 vastgesteld wijzigingsplan
22-01-2019 Oosthuizerweg 78 Noordbeemster vastgesteld bestemmingsplan
15-01-2019 De Keyser, fase 2 vastgesteld uitwerkingsplan
28-12-2018 Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan "Wormerweg 21, Westbeemster" officiële publicatie bekendmaking
20-12-2018 Noorddijk 21 vastgesteld omgevingsvergunning
05-12-2018 Boostergemaal Middenweg 190b vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2018 Rectificatie ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, fase 2’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen