Datum Naam Status Soort informatie
09-10-2020 Rijperweg 129 in Middenbeemster ontwerp bestemmingsplan
09-09-2020 Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster vastgesteld structuurvisie
06-08-2020 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een stolpboerderij aan de Middenweg 1 te Noordbeemster (uitgebreide procedure) en besluit hogere grenswaarden. officiële publicatie bekendmaking
03-08-2020 Middenweg 1 Noordbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
24-07-2020 Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan ‘Middenweg 5, Noordbeemster’ officiële publicatie bekendmaking
10-07-2020 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en (ver)plaatsen van depots aan de Middenweg 192a te Middenbeemster (uitgebreide procedure). officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Middenweg 5, Noordbeemster vastgesteld wijzigingsplan
06-07-2020 Middenweg 192a Middenbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
12-06-2020 Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Jisperweg 28 en 30, Westbeemster" officiële publicatie bekendmaking
15-05-2020 Gemeente Beemster – ontwerpbesluit hogere grenswaarde – realiseren van een stolpboerderij op het perceel Middenweg 1 te Noordbeemster officiële publicatie bekendmaking
14-05-2020 Jisperweg 28-30 Westbeemster ontwerp bestemmingsplan
08-05-2020 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster officiële publicatie bekendmaking
01-05-2020 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Middenweg 1 officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 Middenweg 5, Noordbeemster ontwerp wijzigingsplan
13-02-2020 Zuiderweg 24 Zuidoostbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
11-02-2020 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster officiële publicatie bekendmaking
07-02-2020 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Middenweg 192a te Middenbeemster officiële publicatie bekendmaking
24-01-2020 Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Purmerenderweg 9 (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
09-01-2020 Oosthuizerweg 76 Noordbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
09-01-2020 Purmerenderweg 9 Noordbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
27-12-2019 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer) officiële publicatie bekendmaking
13-12-2019 Vaststelling Voorbereidingsbesluit Westdijk 40/40a te Westbeemster officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Voorbereidingsbesluit Westdijk 40 en 40a Westbeemster vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen