Datum Naam Status Soort informatie
24-12-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een pension op het perceel Oosthuizerweg 72, Noordbeemster (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 De Keyser, fase 2 - 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
10-12-2020 Oosthuizerweg 72 Noordbeemster ontwerp bestemmingsplan
10-12-2020 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Jisperweg 28 en 30, Westbeemster" officiële publicatie bekendmaking
01-12-2020 Jisperweg 28-30 Westbeemster vastgesteld bestemmingsplan
26-11-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Middenweg 84-88, Middenbeemster", ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai en ontwerpomgevingsvergunning voor het omzetten van bijgebouwen naar 5 woningen op het perceel Middenweg 84-88 (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 Middenweg 84-88, Middenbeemster ontwerp bestemmingsplan
21-10-2020 Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Rijperweg 129 in Middenbeemster" en ontwerp-omgevingsvergunning (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
09-10-2020 Rijperweg 129 in Middenbeemster ontwerp bestemmingsplan
09-09-2020 Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster vastgesteld structuurvisie
06-08-2020 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een stolpboerderij aan de Middenweg 1 te Noordbeemster (uitgebreide procedure) en besluit hogere grenswaarden. officiële publicatie bekendmaking
03-08-2020 Middenweg 1 Noordbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
24-07-2020 Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan ‘Middenweg 5, Noordbeemster’ officiële publicatie bekendmaking
10-07-2020 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en (ver)plaatsen van depots aan de Middenweg 192a te Middenbeemster (uitgebreide procedure). officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Middenweg 5, Noordbeemster vastgesteld wijzigingsplan
06-07-2020 Middenweg 192a Middenbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
12-06-2020 Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostebeemster vastgesteld structuurvisie
29-05-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Jisperweg 28 en 30, Westbeemster" officiële publicatie bekendmaking
15-05-2020 Gemeente Beemster – ontwerpbesluit hogere grenswaarde – realiseren van een stolpboerderij op het perceel Middenweg 1 te Noordbeemster officiële publicatie bekendmaking
14-05-2020 Jisperweg 28-30 Westbeemster ontwerp bestemmingsplan
08-05-2020 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster officiële publicatie bekendmaking
01-05-2020 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Middenweg 1 officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 Middenweg 5, Noordbeemster ontwerp wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen