Datum Naam Status Soort informatie
13-02-2020 Zuiderweg 24 Zuidoostbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
11-02-2020 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster officiële publicatie bekendmaking
07-02-2020 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Middenweg 192a te Middenbeemster officiële publicatie bekendmaking
24-01-2020 Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Purmerenderweg 9 (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
09-01-2020 Oosthuizerweg 76 Noordbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
09-01-2020 Purmerenderweg 9 Noordbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
27-12-2019 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer) officiële publicatie bekendmaking
13-12-2019 Vaststelling Voorbereidingsbesluit Westdijk 40/40a te Westbeemster officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Voorbereidingsbesluit Westdijk 40 en 40a Westbeemster vastgesteld voorbereidingsbesluit
14-11-2019 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Oosthuizerweg 76 officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Purmerenderweg 9 officiële publicatie bekendmaking
04-10-2019 Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Middenweg achter 186 (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
03-09-2019 Achter Middenweg 186 Middenbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
26-07-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ en hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
09-07-2019 De Keyser, fase 2 vastgesteld bestemmingsplan
02-07-2019 Besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan "Volkstuinen Noorderpad c.a." officiële publicatie bekendmaking
28-06-2019 Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Middenweg achter 186 officiële publicatie bekendmaking
28-06-2019 Besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan "Volkstuinen Noorderpad c.a." officiële publicatie bekendmaking
31-05-2019 Kennisgeving geamendeerde vaststelling bestemmingsplan "Hobrederweg 46" officiële publicatie bekendmaking
07-05-2019 Bestemmingsplan Hobrederweg 46 vastgesteld bestemmingsplan
03-05-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018’ officiële publicatie bekendmaking
05-04-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
01-04-2019 De Keyser, fase 2 ontwerp bestemmingsplan
26-03-2019 Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen