Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2021 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Burlatstraat 1 t/m 11 oneven (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021 voorontwerp bestemmingsplan
30-03-2021 De Keyser, fase 2 - 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
25-02-2021 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Middenweg 84-88, Middenbeemster’ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning en vaststelling hogere waarde geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
16-02-2021 Middenweg 84-88, Middenbeemster vastgesteld bestemmingsplan
12-02-2021 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan ten behoeve van Burlatstraat 1 t/m 11 oneven officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Gemeente Beemster - vaststelling bestemmingsplan "Rijperweg 129 in Middenbeemster" en verlening omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
26-01-2021 Rijperweg 129 in Middenbeemster vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2021 Burlatstraat 1 t/m 11 oneven vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een pension op het perceel Oosthuizerweg 72, Noordbeemster (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 De Keyser, fase 2 - 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
10-12-2020 Oosthuizerweg 72 Noordbeemster ontwerp bestemmingsplan
10-12-2020 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Jisperweg 28 en 30, Westbeemster" officiële publicatie bekendmaking
01-12-2020 Jisperweg 28-30 Westbeemster vastgesteld bestemmingsplan
26-11-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Middenweg 84-88, Middenbeemster", ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai en ontwerpomgevingsvergunning voor het omzetten van bijgebouwen naar 5 woningen op het perceel Middenweg 84-88 (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 Middenweg 84-88, Middenbeemster ontwerp bestemmingsplan
21-10-2020 Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Rijperweg 129 in Middenbeemster" en ontwerp-omgevingsvergunning (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
09-10-2020 Rijperweg 129 in Middenbeemster ontwerp bestemmingsplan
09-09-2020 Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster vastgesteld structuurvisie
06-08-2020 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een stolpboerderij aan de Middenweg 1 te Noordbeemster (uitgebreide procedure) en besluit hogere grenswaarden. officiële publicatie bekendmaking
03-08-2020 Middenweg 1 Noordbeemster vastgesteld omgevingsvergunning
24-07-2020 Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan ‘Middenweg 5, Noordbeemster’ officiële publicatie bekendmaking
10-07-2020 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en (ver)plaatsen van depots aan de Middenweg 192a te Middenbeemster (uitgebreide procedure). officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen