Datum Naam Status Soort informatie
14-07-2022 Voorbereidingsbesluit Holland Park Zuid 2022 vastgesteld voorbereidingsbesluit
16-05-2022 Stammerdijk 38 vastgesteld omgevingsvergunning
06-04-2022 Buitenlust 2022 (sociale woningbouw zuidzijde) voorontwerp bestemmingsplan
17-02-2022 Bergwijkpark 2021 vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2022 Buitengebied 2021 vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2022 Centrum 2021 vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2022 Noord 2021 vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2022 Zuid 2021 vastgesteld bestemmingsplan
03-02-2022 Voorbereidingsbesluit flitsbezorgdiensten vastgesteld voorbereidingsbesluit
27-01-2022 Omgevingsvisie Diemen 2040 vastgesteld structuurvisie
20-12-2021 Gewijzigde omgevingsvergunning Woongebouwen Blok 8, Toren 5 en Toren 6 Bergwijkpark vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2021 Kruidenhof 26 e.o. vastgesteld bestemmingsplan
01-10-2021 Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord 2021 vastgesteld voorbereidingsbesluit
07-09-2021 Omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 19 naast Oude Smidse vastgesteld omgevingsvergunning
08-07-2021 Verkeersstructuur Diemen zuid vastgesteld bestemmingsplan
08-07-2021 Voorbereidingsbesluit Holland Park Zuid 2021 vastgesteld voorbereidingsbesluit
07-07-2021 Omgevingsvergunning Muiderstraatweg 61 vastgesteld omgevingsvergunning
01-07-2021 Ter inzage legging vaststelling bestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen - IJburg officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 150kV-kabelverbinding Diemen-IJburg vastgesteld bestemmingsplan
06-05-2021 Ontwerp bestemmingsplan Kruidenhof 26 e.o. officiële publicatie bekendmaking
06-05-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en M.e.r.-beoordelingsbesluit voor het verbouwen en uitbreiden van theater de Omval, Ouddiemerlaan 104 officiële publicatie bekendmaking
06-05-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en, Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden geluid voor omzetten bedrijfswoning naar een burgerwoning op het perceel Muiderstraatweg 61 officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen – IJburg officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Diemen - Kruidenhof 26 e.o. officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark 2021 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen