Datum Naam Status Soort informatie
08-10-2020 Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
24-09-2020 Arent Krijtsstraat 1 vastgesteld bestemmingsplan
27-08-2020 CHW-bestemmingsplan Holland Park West vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2020 Woongebouwen Blok 8, Toren 5 en Toren 6 Bergwijkpark vastgesteld omgevingsvergunning
16-07-2020 Verlenen omgevingsvergunning (afwijken) en besluit hogere waarden geluid voor 3 woongebouwen, blok 8 en toren 5 en 6 nabij Eekholt 4, Diemen officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Ontwerp CHW bestemmingsplan Holland Park West en ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Rectificatie ter inzage legging ontwerpbesluiten bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, hogere waarden wet geluidhinder en omgevingsvergunning, bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Vaststellen bestemmingsplan Sporthal Diemen officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Kennisgeving ontwerp besluit (afwijken en geluid) en ontwerp vvgb 3 woongebouwen, blok 8 en toren 5 en 6 nabij Eekholt 4, Diemen officiële publicatie bekendmaking
02-04-2020 Twee weken verlenging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid officiële publicatie bekendmaking
30-03-2020 Sporthal Diemen vastgesteld bestemmingsplan
26-03-2020 AK1 bestanden concept omgevingsvergunning
12-03-2020 Ter inzage legging ontwerpbesluiten bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, hogere waarden wet geluidhinder en omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Arent Krijtsstraat 1 ontwerp bestemmingsplan
20-02-2020 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Vaststelling bestemmingsplan Overdiemerweg 33 (Saan) officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Vaststelling bestemmingsplan Stammerdijk 40 officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2020 officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 Overdiemerweg 33 vastgesteld bestemmingsplan
30-01-2020 BPStammerdijk40 vastgesteld bestemmingsplan
30-01-2020 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
16-12-2019 Holland Park West voorontwerp bestemmingsplan
24-10-2019 Verlening omgevingsvergunning voor een horecagelegenheid bij de hoofdentree van het Diemerbos officiële publicatie bekendmaking
21-10-2019 horecagelegenheid Diemerbos vastgesteld omgevingsvergunning
10-10-2019 Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2019) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen