Datum Naam Status Soort informatie
25-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen – IJburg officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Diemen - Kruidenhof 26 e.o. officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark 2021 officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen - IJburg officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder Sporthal Diemen officiële publicatie bekendmaking
28-01-2021 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark 2021 vastgesteld voorbereidingsbesluit
22-01-2021 150kV-kabelverbinding Diemen-IJburg concept bestemmingsplan
03-12-2020 Ontwerp bestemmingsplan Hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Verkeersstructuur Diemen zuid ontwerp bestemmingsplan
04-11-2020 CHW-bestemmingsplan Holland Park Zuid vastgesteld gerechtelijke uitspraak
04-11-2020 CHW-bestemmingsplan Holland Park Zuid vastgesteld bestemmingsplan
08-10-2020 Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
08-10-2020 Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2020) officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Ter inzage legging vastgesteld bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, besluit hogere waarden wet geluidhinder en omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Arent Krijtsstraat 1 vastgesteld bestemmingsplan
03-09-2020 Vaststellen CHW bestemmingsplan Holland Park West en besluit hogere waarden wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-08-2020 CHW-bestemmingsplan Holland Park West vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2020 Woongebouwen Blok 8, Toren 5 en Toren 6 Bergwijkpark vastgesteld omgevingsvergunning
16-07-2020 Verlenen omgevingsvergunning (afwijken) en besluit hogere waarden geluid voor 3 woongebouwen, blok 8 en toren 5 en 6 nabij Eekholt 4, Diemen officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Ontwerp CHW bestemmingsplan Holland Park West en ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Rectificatie ter inzage legging ontwerpbesluiten bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, hogere waarden wet geluidhinder en omgevingsvergunning, bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Vaststellen bestemmingsplan Sporthal Diemen officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Kennisgeving ontwerp besluit (afwijken en geluid) en ontwerp vvgb 3 woongebouwen, blok 8 en toren 5 en 6 nabij Eekholt 4, Diemen officiële publicatie bekendmaking
02-04-2020 Twee weken verlenging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid officiële publicatie bekendmaking
26-03-2020 AK1 bestanden concept omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen