Datum Naam Status Soort informatie
20-12-2021 Gewijzigde omgevingsvergunning Woongebouwen Blok 8, Toren 5 en Toren 6 Bergwijkpark vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2021 Kruidenhof 26 e.o. vastgesteld bestemmingsplan
26-10-2021 Gewijzigde omgevingsvergunning Woongebouwen Blok 8, Toren 5 en Toren 6 Bergwijkpark ontwerp omgevingsvergunning
01-10-2021 Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord 2021 vastgesteld voorbereidingsbesluit
24-09-2021 Omgevingsvisie Diemen 2040 ontwerp structuurvisie
07-09-2021 Omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 19 naast Oude Smidse vastgesteld omgevingsvergunning
26-08-2021 Bergwijkpark 2021 ontwerp bestemmingsplan
26-08-2021 Buitengebied 2021 ontwerp bestemmingsplan
26-08-2021 Centrum 2021 ontwerp bestemmingsplan
26-08-2021 Noord 2021 ontwerp bestemmingsplan
26-08-2021 Zuid 2021 concept bestemmingsplan
08-07-2021 Verkeersstructuur Diemen zuid vastgesteld bestemmingsplan
08-07-2021 Voorbereidingsbesluit Holland Park Zuid 2021 vastgesteld voorbereidingsbesluit
07-07-2021 Omgevingsvergunning Muiderstraatweg 61 vastgesteld omgevingsvergunning
01-07-2021 Ter inzage legging vaststelling bestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen - IJburg officiële publicatie bekendmaking
29-06-2021 De Omval Bibliotheek vastgesteld omgevingsvergunning
17-06-2021 150kV-kabelverbinding Diemen-IJburg vastgesteld bestemmingsplan
06-05-2021 Ontwerp bestemmingsplan Kruidenhof 26 e.o. officiële publicatie bekendmaking
06-05-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en M.e.r.-beoordelingsbesluit voor het verbouwen en uitbreiden van theater de Omval, Ouddiemerlaan 104 officiële publicatie bekendmaking
06-05-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en, Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden geluid voor omzetten bedrijfswoning naar een burgerwoning op het perceel Muiderstraatweg 61 officiële publicatie bekendmaking
23-04-2021 Kruidenhof 26 e.o. ontwerp bestemmingsplan
25-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen – IJburg officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Diemen - Kruidenhof 26 e.o. officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark 2021 officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen - IJburg officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen