Datum Naam Status Soort informatie
27-06-2013 Zuid vastgesteld beheersverordening
12-03-2020 Ter inzage legging ontwerpbesluiten bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, hogere waarden wet geluidhinder en omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
20-02-2020 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Vaststelling bestemmingsplan Overdiemerweg 33 (Saan) officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Vaststelling bestemmingsplan Stammerdijk 40 officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2020 officiële publicatie bekendmaking
24-10-2019 Verlening omgevingsvergunning voor een horecagelegenheid bij de hoofdentree van het Diemerbos officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2019) officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Vaststellen CHW bestemmingsplan Holland Park Zuid en besluit hogere waarden wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Ontwerp bestemmingsplan Sporthal Diemen officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40 officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Vaststelling bestemmingsplan Openstelling Overdiemerweg Nuonterrein officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Ontwerp omgevingsvergunning voor een horecagelegenheid bij de hoofdentree van het Diemerbos officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Voorbereidingsbesluit Weesperstraat 118 (2019) officiële publicatie bekendmaking
20-06-2019 Ontwerp bestemmingsplan Overdiemerweg 33 (Saan) officiële publicatie bekendmaking
13-06-2019 Ontwerp bestemmingsplan Holland Park Zuid en ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
14-02-2019 Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2019 officiële publicatie bekendmaking
14-02-2019 Vaststelling bestemmingsplan Plantage De Sniep – deelplan De Tramlus officiële publicatie bekendmaking
07-02-2019 Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Complex De Zeven Wonderen aan de Muiderstraatweg te Diemen officiële publicatie bekendmaking
29-11-2018 Besluit hogere grenswaarden ‘Plantage de Sniep - deelplan de Tramlus’ officiële publicatie bekendmaking
26-07-2018 Voorbereidingsbesluit Holland Park Zuid officiële publicatie bekendmaking
26-07-2018 Ontwerp bestemmingsplan Plantage De Sniep– deelplan De Tramlus officiële publicatie bekendmaking
26-07-2018 ONTWERPBESLUIT OVERDIEMERWEG officiële publicatie bekendmaking
28-06-2018 Ontwerp wijzigingsplanBergwijkpark 2015 (infrastructuur en openbare ruimte) en ontwerpbesluit reconstructie en hogere waarden geluid officiële publicatie bekendmaking
14-06-2018 Vaststelling bestemmingsplan Tankstation Provincialeweg Diemen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen