Datum Naam Status Soort informatie
11-04-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning Zocherstraat 4 te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
04-04-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarde geluidsbelasting voor renovatie en uitbreiding schoolgebouw Betuwelaan 2 te Haarlem (De Molenwiek Dalton) officiële publicatie bekendmaking
04-04-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning Zijlweg 203 te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
28-03-2018 Omgevingsvergunning Surinameweg 11 te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
28-03-2018 Besluit tot vaststelling van hogere waarden ten behoeve van bouwplan aan Surinameweg 11 te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
22-03-2018 Surinameweg 11 vastgesteld omgevingsvergunning
21-03-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning extra parkeergelegenheid Land in Zicht te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
15-03-2018 Watermeterfabriek vastgesteld bestemmingsplan
15-03-2018 Veegplan Haarlem 2017 vastgesteld beheersverordening
14-03-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning woning Busken Huëtstraat 2A te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
23-02-2018 Voorlopig ontwerp openbare ruimte fase 2 Entree Oost / Vijverpark vrijgeven voor inspraak officiële publicatie bekendmaking
19-02-2018 Vaststellen naam openbare ruimte Delftpad officiële publicatie bekendmaking
19-02-2018 Vaststellen naam openbare ruimte (doortrekken) Meerwijkpad officiële publicatie bekendmaking
19-02-2018 Vaststellen naam openbare ruimte (doortrekken) Molensloot officiële publicatie bekendmaking
19-02-2018 Vaststellen naam openbare ruimte toevoeging locatie Surinamepad officiële publicatie bekendmaking
13-02-2018 Vervangen kademuur en herinrichting Spaarne tussen Melkbrug en Gravestenebrug officiële publicatie bekendmaking
31-01-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning Surinameweg 11 te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
31-01-2018 Besluit tot vaststelling van hogere waarden ten behoeve van bouwplan aan Surinameweg 11 te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
22-12-2017 Ontwerp-omgevingsvergunning Uitbreiding kinderopvang ‘t Schaapie officiële publicatie bekendmaking
21-12-2017 Bouw 9 appartementen en horeca Kruisweg/Nieuwe Gracht vastgesteld omgevingsvergunning
21-12-2017 Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar vastgesteld structuurvisie
29-11-2017 Ontwerpbestemmingsplan “Vijfhoek/Heiliglanden-de Kamp”, Haarlem officiële publicatie bekendmaking
29-11-2017 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan parkeernormen Haarlem 2018”, Haarlem officiële publicatie bekendmaking
12-10-2017 Ontwerp-omgevingsvergunning bouw 9 appartementen en horeca Kruisweg/Nieuwe Gracht officiële publicatie bekendmaking
20-09-2017 Omgevingsvergunning hoek Amerikaweg, Schipholweg (Entree) te Haarlem officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen