Datum Naam Status Soort informatie
08-01-2020 Onherroepelijk bestemmingsplan paraplubestemmingsplan Parkeren officiële publicatie bekendmaking
20-12-2019 Gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Zuiderloo officiële publicatie bekendmaking
09-12-2019 Zuiderloo vastgesteld exploitatieplan
30-10-2019 Vastgesteld bestemmingsplan paraplubestemmingsplan Parkeren officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Voorontwerpbestemmingsplan Zorgvilla Westerweg 391 officiële publicatie bekendmaking
18-10-2019 Westerweg 391 voorontwerp bestemmingsplan
07-10-2019 Parapluplan Parkeren vastgesteld bestemmingsplan
02-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Zandzoom Heiloo Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Ontwerpexploitatieplan Zandzoom Heiloo Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 Zandzoom 2019 Heiloo ontwerp exploitatieplan
25-09-2019 Zandzoom 2019 ontwerp bestemmingsplan
11-09-2019 Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Aansluiting A9 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
23-08-2019 Reconstructie Vennewatersweg concept bestemmingsplan
04-07-2019 Bestemmingsplan Westerweg 338a te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Westerweg 338a Heiloo Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
10-04-2019 Ontwerpbestemmingsplan Parkeren officiële publicatie bekendmaking
01-04-2019 Westerweg 340 vastgesteld bestemmingsplan
26-03-2019 Parapluplan Parkeren ontwerp bestemmingsplan
20-03-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Drivingrange golfbaan Heiloo officiële publicatie bekendmaking
04-03-2019 Bestemmingsplan Drivingrange golfbaan Heiloo vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2018 Ontwerpbestemmingsplan Westerweg 338a officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Uitwerkingsplan Westerweg 340-342 te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
11-12-2018 Westerweg 340 ontwerp bestemmingsplan
05-12-2018 Vastgesteld uitwerkingsplan LijsterbesBV officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen