Datum Naam Status Soort informatie
30-03-2011 Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ontwerpbestemmingsplan Zuidoost en ex artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening ontwerp-exploitatieplan, Bedrijventerrein Oosterzij, onderdeel De Lus behorende bij het (ontwerp)bestemmingsplan Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
24-03-2011 Zuid-oost ontwerp bestemmingsplan
16-03-2011 Vaststelling bestemmingsplan Maalwater 9 officiële publicatie bekendmaking
08-03-2011 Tijdelijke ontheffing Bergermeer (Gemeente Heiloo) vastgesteld tijdelijke ontheffing buitenplans2
07-03-2011 Bestemmingsplan Maalwater 9 vastgesteld bestemmingsplan
19-01-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidwest officiële publicatie bekendmaking
01-12-2010 Ontwerpbestemmingsplan Maalwater 9 officiële publicatie bekendmaking
24-11-2010 Goedkeuring wijzigingsplan ‘Tulip Garden’ (ex artikel 11 WRO oud) van het bestemmingsplan Zandzoom en besluit hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
08-11-2010 Bestemmingsplan Zuid West vastgesteld bestemmingsplan
06-10-2010 Vastgesteld projectbesluit Krommelaan 1 officiële publicatie bekendmaking
24-09-2010 Bestemmingsplan Maalwater 9 ontwerp bestemmingsplan
14-09-2010 Projectbesluit Krommelaan 1 te Heiloo vastgesteld projectbesluit
18-08-2010 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan, exploitatieplan, en besluit hogere grenswaarde ‘Campina’ officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Ontwerpprojectbesluit Krommelaan 1 officiële publicatie bekendmaking
10-05-2010 Bestemmingsplan Campina vastgesteld bestemmingsplan
04-05-2010 Projectbesluit Krommelaan 1 te Heiloo ontwerp projectbesluit
28-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan Zuidwest, ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, officiële publicatie bekendmaking
21-04-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Noordwest, Noordoost en Middengebied officiële publicatie bekendmaking
20-04-2010 Zuid-oost voorontwerp bestemmingsplan
02-04-2010 Bestemmingsplan Heiloo Zuid West ontwerp bestemmingsplan
10-03-2010 Bestemmingsplan ‘Zuiderloo’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
01-03-2010 Bestemmingsplan Heilo Noord West vastgesteld bestemmingsplan
01-03-2010 Heiloo Middengebied vastgesteld bestemmingsplan
01-03-2010 Heiloo Noordoost vastgesteld bestemmingsplan
13-01-2010 Onherroepelijk bestemmingsplan Zuiderloo, partiële herziening Hoogeweg 26D officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen