Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2015 Vastgesteld wijzigingsplan – 1 Boekelermeer Heiloo, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
01-04-2015 Heerenweg 203-205 vastgesteld omgevingsvergunning
31-03-2015 Boekelermeer Heiloo - wijzigingsplan 1 vastgesteld wijzigingsplan
11-03-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouwplan Westerweg 423, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
25-02-2015 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Van Catsstraat 4a, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 Voorontwerp bestemmingsplan Zuiderloo ter inzage, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
10-02-2015 van Catsstraat 4a ontwerp bestemmingsplan
14-01-2015 Ontwerp wijzigingsplan – 1 Boekelermeer, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
07-01-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouwplan Heerenweg 203–205, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
07-01-2015 Onherroepelijk in werking getreden bestemmingsplan Oosterzijweg 94, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
22-12-2014 Boekelermeer Heiloo - wijzigingsplan 1 ontwerp wijzigingsplan
27-11-2014 van Catsstraat 4a voorontwerp bestemmingsplan
25-11-2014 Uitwerkingsplan 6 Zuiderloo vastgesteld uitwerkingsplan
25-11-2014 Uitwerkingsplan 5 Zuiderloo onherroepelijk gemeentelijk plan
06-10-2014 Oosterzijweg 94, Heiloo vastgesteld bestemmingsplan
09-09-2014 Uitwerkingsplan 6 Zuiderloo ontwerp uitwerkingsplan
25-06-2014 Vastgesteld bestemmingsplan Westerweg 332(a) Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
18-06-2014 Ontwerpbestemmingsplan Oosterzijweg 94, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
19-05-2014 Oosterzijweg 94, Heiloo ontwerp bestemmingsplan
14-05-2014 Ruimtelijke Onderbouwing Westerweg 269 te Heiloo vastgesteld omgevingsvergunning
12-05-2014 Westerweg 332, gemeente Heiloo vastgesteld bestemmingsplan
03-02-2014 Boekelermeer Heiloo vastgesteld bestemmingsplan
03-02-2014 Nieuw Varne vastgesteld bestemmingsplan
11-12-2013 Ontwerpbestemmingsplan Westerweg 332, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
27-11-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Holleweg 50a kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen