Datum Naam Status Soort informatie
23-08-2011 ???Kennemerstraatweg 380??? vastgesteld projectbesluit
09-04-2020 Besluit tot vaststelling hogere grenswaarde geluid vanwege weg-verkeerslawaai en railverkeerslawaai voor geprojecteerde woningen binnen het bestemmingsplan Zandzoom 2019 te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Bestemmingsplan ‘Zuiderloo’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
09-10-2017 Bestemmingsplan Aansluiting A9 vastgesteld bestemmingsplan
01-03-2017 Bestemmingsplan Aansluiting A9 ontwerp bestemmingsplan
01-06-2016 Bestemmingsplan Aansluiting A9 voorontwerp bestemmingsplan
13-05-2013 Bestemmingsplan Blockhovepark vastgesteld bestemmingsplan
07-06-2012 Bestemmingsplan Blockhovepark ontwerp bestemmingsplan
07-12-2011 Bestemmingsplan Blockhovepark voorontwerp bestemmingsplan
17-06-2015 Bestemmingsplan Boekelermeer Heiloo en reactieve aanwijzing provincie, Heiloo officiële publicatie bekendmaking
10-05-2010 Bestemmingsplan Campina vastgesteld bestemmingsplan
04-03-2013 Bestemmingsplan De Houtwal 18-22 vastgesteld bestemmingsplan
20-08-2012 Bestemmingsplan De Houtwal 18-22 ontwerp bestemmingsplan
04-03-2019 Bestemmingsplan Drivingrange golfbaan Heiloo vastgesteld bestemmingsplan
25-10-2018 Bestemmingsplan Drivingrange golfbaan Heiloo ontwerp bestemmingsplan
22-03-2017 Bestemmingsplan en exploitatieplan De Lus officiële publicatie bekendmaking
23-03-2016 Bestemmingsplan en exploitatieplan Zuiderloo officiële publicatie bekendmaking
15-06-2016 Bestemmingsplan Heerenweg 246 te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
04-04-2016 bestemmingsplan Heerenweg 246a-248 Heiloo vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2015 bestemmingsplan Heerenweg 246a-248 Heiloo ontwerp bestemmingsplan
23-06-2015 bestemmingsplan Heerenweg 246a-248 Heiloo voorontwerp bestemmingsplan
01-03-2010 Bestemmingsplan Heilo Noord West vastgesteld bestemmingsplan
10-10-2013 Bestemmingsplan Heiloo Holleweg 50a vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2013 Bestemmingsplan Heiloo Holleweg 50a ontwerp bestemmingsplan
28-09-2012 Bestemmingsplan Heiloo Holleweg 50a voorontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen