Datum Naam Status Soort informatie
23-08-2019 Reconstructie Vennewatersweg concept bestemmingsplan
16-06-2021 Ontwerp uitwerkingsplan Krommelaan 2a Heiloo officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 Ontwerp uitwerkingsplan Lijsterbes 12 Heiloo officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Besluit tot vaststelling hogere geluidswaarden vanwege wegverkeerslawaai van de Vennewatersweg en Kennemerstraatweg ten behoeve van het bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg. officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Voorontwerpbestemmingsplan Westerweg 370A in Heiloo officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Ontwerp uitwerkingsplan Deelplan 3 Timpaan Heiloo officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Vastgesteld uitwerkingsplan Middenduin Heiloo officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarde geluid vanwege wegverkeerslawaai Vennewatersweg ten behoeve van vier woningen in het uitwerkingsplan Deelplan 3 Timpaan, Zuiderloo te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
25-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9 Heiloo 2021 officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Vastgesteld wijzigingsplan 2 Boekelermeer Heiloo officiële publicatie bekendmaking
10-02-2021 Gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Zuiderloo, eerste herziening (2020) officiële publicatie bekendmaking
20-01-2021 Ontwerp uitwerkingsplan Middenduin Heiloo officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Vastgesteld uitwerkingsplan Groeneweg 1 en 1A Heiloo officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerp wijzigingsplan 2 Boekelermeer Heiloo officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ontwerp-exploitatieplan Zuiderloo, eerste herziening officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Westerweg 391 Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Gemeente Heiloo, ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), De Hucht 4 in Heiloo het brandveilig gebruiken van de BSO en wijkgebouw Ypestein, verzenddatum 29 juni 2020 (WABO2001068) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Ontwerp Uitwerkingsplan Groeneweg 1 en 1A te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Voorontwerpbestemmingsplan Westerweg 279 officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Voorontwerpbestemmingsplan De Driestal 22a officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Zorgvilla Westerweg 391 te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Zorgvilla Westerweg 391 te Heiloo officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Vaststelling bestemmingsplan Zandzoom 2019 Heiloo Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen