Datum Naam Status Soort informatie
04-07-2018 Partiële herziening bestemmingsplan Woonwijk Annas Hoeve vastgesteld bestemmingsplan
16-05-2018 Koninginneweg vastgesteld voorbereidingsbesluit
05-04-2018 Lucentterrein vastgesteld bestemmingsplan
04-04-2018 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Gooische Hockey Club’ officiële publicatie bekendmaking
30-03-2018 ’s-Gravelandseweg 72 vastgesteld bestemmingsplan
28-03-2018 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herziening bestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve’ officiële publicatie bekendmaking
07-03-2018 Boomberglaan 71A ontwerp omgevingsvergunning
07-03-2018 Vreelandseweg - gasleiding Diependaalselaan 2017 vastgesteld bestemmingsplan
31-01-2018 ’s-Gravelandseweg 72 vastgesteld bestemmingsplan
30-01-2018 Herziening Noordwestelijk Villagebied - parkeernormen 2018 vastgesteld bestemmingsplan
25-01-2018 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan ‘Binnenstad 2013 – parkeernormen 2017’ officiële publicatie bekendmaking
25-01-2018 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan ‘Langgewenst – parkeernormen 2017’ officiële publicatie bekendmaking
14-12-2017 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Hoorneboeg’ officiële publicatie bekendmaking
06-12-2017 Hoorneboeg vastgesteld bestemmingsplan
06-12-2017 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 7 Wvg Stationsgebied Hilversum officiële publicatie bekendmaking
16-11-2017 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling ‘gasleiding Diependaalselaan’ officiële publicatie bekendmaking
16-11-2017 Kennisgeving voorbereiding en bekendmaking ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Vreelandseweg – Gasleiding Diependaalselaan 2017’ officiële publicatie bekendmaking
12-10-2017 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Reconstructie N417’ officiële publicatie bekendmaking
06-10-2017 Neuweg 100 vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2017 Binnenstad 2013 - wijzigingsplan parkeernormen 2017 vastgesteld wijzigingsplan
03-10-2017 Langgewenst - wijzigingsplan parkeernormen 2017 vastgesteld wijzigingsplan
28-09-2017 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ’Gooische Hockey Club’ officiële publicatie bekendmaking
27-09-2017 Hoek Melkpad - Diepeweg vastgesteld bestemmingsplan
27-09-2017 Partiële herziening bestemmingsplan Monnikenberg vastgesteld bestemmingsplan
07-09-2017 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ’s Gravelandseweg 72 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen