Datum Naam Status Soort informatie
23-09-2021 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling bouwinitiatief ‘Oude Torenstraat 1 – 3’ officiële publicatie bekendmaking
23-09-2021 Kennisgeving voorbereiding en bekendmaking coördinatiebesluit en ter inzage legging ontwerp-besluiten bouwinitiatief Oude Torenstraat 1 – 3 officiële publicatie bekendmaking
24-06-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg perceel naast 63 en 65 en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-05-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Godelindeweg 15 en concept hogere waarde verkeersgeluid officiële publicatie bekendmaking
20-05-2021 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Vooraankondiging structuurvisie Bruisend Hart officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ incl. Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten’ officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ officiële publicatie bekendmaking
22-10-2020 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en bijbehorend beeldkwaliteitsplan en het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Bekendmaking ontwerpbesluiten bouw woning Noodweg 32 officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit ‘Besluit in het kader van Entree Oost 2020’ officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Neuweg 9’ officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Bekendmaking voorbereidingsbesluit omgeving Koninginneweg officiële publicatie bekendmaking
14-05-2020 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Paulus van Loolaan tussen 4 en 6 te Hilversum officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, bijbehorend ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerp-besluit Hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling plannen stationsgebied officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A) (partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013) officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Kennisgeving voorbereiding en ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 - Neuweg 9’ officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling bouwplan ‘Neuweg 9’ officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Kennisgeving voorbereiding en ter inzage legging voorontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en bijbehorend voorontwerp-beeldkwaliteitsplan officiële publicatie bekendmaking
03-10-2019 Kennisgeving voornemen tot het opstellen van de Omgevingsvisie Hilversum 2040 en het doorlopen van de m.e.r.-procedure officiële publicatie bekendmaking
03-10-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Paulus van Loolaan tussen 4 en 6’ officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Bekendmaking voorbereidingsbesluit omgeving Oosterspoorplein officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Gedeeltelijk intrekken 'Structuurvisie Hilversum 2030' & vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Entree Oost' Hilversum officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen