Datum Naam Status Soort informatie
02-11-2023 De Heul 18/20 ontwerp bestemmingsplan
14-06-2023 Zuideinde 171 ontwerp bestemmingsplan
03-05-2023 Ontwerp Ambacht 40-58 ontwerp omgevingsvergunning
07-02-2023 Parapluplan Parkeren Oostzaan vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2022 Omgevingsvisie Oostzaan vastgesteld structuurvisie
11-07-2022 Zuideinde 52 en 52a, Oostzaan vastgesteld bestemmingsplan
09-05-2022 Noordeinde 65 vastgesteld bestemmingsplan
08-03-2022 Zuideinde 52 en 52a, Oostzaan ontwerp bestemmingsplan
15-02-2022 Parapluplan Parkeren Oostzaan ontwerp bestemmingsplan
13-12-2021 Transformatorstation Oostzaan vastgesteld bestemmingsplan
13-12-2021 Ontwerp Kerkstraat 55a ontwerp omgevingsvergunning
29-11-2021 Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan vastgesteld bestemmingsplan
04-10-2021 De Haal 70A Oostzaan ontwerp omgevingsvergunning
13-09-2021 De haal 56a ontwerp omgevingsvergunning
14-07-2021 Transformatorstation Oostzaan ontwerp bestemmingsplan
04-06-2021 2e Rectificatie bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan “Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan” ter inzage officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Rectificatie bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan “Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan” ter inzage officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Ontwerpbestemmingsplan “Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan” ter inzage officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Omgevingsvisie Oostzaan ontwerp structuurvisie
02-02-2021 Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan ontwerp bestemmingsplan
21-07-2020 Bestemmingsplan Locatie Radio 9 vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
21-07-2020 Gemeente Oostzaan, Ontwerpnota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte. officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Locatie Radio 9 vastgesteld bestemmingsplan
08-01-2020 Ontwerp bestemmingsplan Locatie Radio 9 & Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidshinder officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Kerkstraat 106 ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen