Datum Naam Status Soort informatie
05-12-2019 Kennisgeving vaststelling hogere waarden geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai, vaststelling bestemmingsplan ‘Churchillhof 2019’ en gecoördineerde afgifte van de  omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Churchillhof 2019 vastgesteld bestemmingsplan
28-11-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Overwhere-Zuid 2012’ officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Wagenweg 9 – 2019’ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning en hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning voor oprichten bedrijfspand aan de Fuikstraat 7 op bedrijventerrein Baanstee-Noord met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Dopsloot – 2019’ en hogere waarde geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Vaststelling Voorbereidingsbesluit Wagenweggebied 2019 officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Dopsloot - 2019 vastgesteld bestemmingsplan
31-10-2019 Wagenweg 9 - 2019 vastgesteld bestemmingsplan
31-10-2019 Voorbereidingsbesluit Wagenweggebied vastgesteld voorbereidingsbesluit
31-10-2019 Kennisgeving afgifte omgevingsvergunning t.b.v. biowarmtecentrale op perceel Visserijweg 51, Baanstee-Noord, met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Visserijweg 51 Purmerend vastgesteld omgevingsvergunning
03-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Appartementengebouw Westerweg 60 – 2019’ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Appartementengebouw Westerweg 60 - 2019 vastgesteld bestemmingsplan
19-09-2019 Kennisgeving afgifte omgevingsvergunning t.b.v. bedrijfsgebouw Baanstee-Noord op perceel Polderweg 9 met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
13-09-2019 1e herziening overwhere - zuid 2012 ontwerp wijzigingsplan
12-09-2019 Kennisgeving afgifte omgevingsvergunning t.b.v. bedrijfsgebouw Baanstee-Noord op perceel Polderweg 2 met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
06-09-2019 Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 5 Wvg officiële publicatie bekendmaking
04-09-2019 Polderweg 9 Purmerend vastgesteld omgevingsvergunning
03-09-2019 Polderweg 2 Purmerend vastgesteld omgevingsvergunning
22-08-2019 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning t.b.v. bedrijfsgebouw Baanstee-Noord op perceel Binnenzeestraat 9 met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
09-08-2019 Binnenzeestraat 9 Purmerend vastgesteld omgevingsvergunning
25-07-2019 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning voor oprichten van een biowarmtecentrale aan de Visserijweg 51 op bedrijventerrein Baanstee-Noord met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
18-07-2019 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Brantjesstraat 2018’ (bestuurlijke lus) officiële publicatie bekendmaking
18-07-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Brantjesoever 2019“ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning en vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen