Datum Naam Status Soort informatie
28-02-2013 Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wheermolen 2012’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
07-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘HWC Verbindingsweg 2013’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
07-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Vijfhoek en Hazepolder 2013’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
07-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting Tramplein 2013’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
31-01-2013 Bestemmingsplan Wheermolen 2012 vastgesteld bestemmingsplan
31-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
17-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatie Binnenstad 2010 – Hoogstraat 1 – Zuidersteeg 6 2012’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
17-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Overwhere-Zuid 2012’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
03-12-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Weidevenne 2012’, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
08-10-2012 Bestemmingsplan Neckerdijk vastgesteld bestemmingsplan
08-10-2012 Vaststelling bestemmingsplan 'Neckerdijk 2012' (artikel 3.8, derde lid Wro), Purmerend officiële publicatie bekendmaking
01-10-2012 Voorbereidingsbesluit De Koog, Baanstee-West en Baanstee-Oost art. 3.7 Wet ruimtelijke ordening, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
20-08-2012 Uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, Karpaten-Donaulaan 2012’; gemeente Purmerend officiële publicatie bekendmaking
06-08-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Overwhere Noord 2012’ (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
30-07-2012 Bestemmingsplan Overwhere Noord 2012 vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2012 Vaststelling bestemmingsplan 'Biowarmtecentrale Contact 2012' en verlening omgevingsvergunning oprichten en in gebruik nemen van een biowarmtecentrale officiële publicatie bekendmaking
28-06-2012 bestemmingsplan Biowarmtecentrale Contact 2012 vastgesteld bestemmingsplan
14-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwbouw school Dr. J.M. den Uyllaan 3 2012’ (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
04-05-2012 Nieuwbouw school Dr. J.M. den Uyllaan 3 vastgesteld bestemmingsplan
23-04-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Neckerdijk 2012’ officiële publicatie bekendmaking
19-03-2012 Ontwerpbestemmingsplan 'Wheermolen 2010' officiële publicatie bekendmaking
05-03-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Biowarmtecentrale Contact 2012’ officiële publicatie bekendmaking
23-02-2012 Beheersverordening Oranjestraat 1 en 7 - 2012 vastgesteld bestemmingsplan
23-01-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘nieuwbouw school Dr. J.M. den Uyllaan 3 2012’ officiële publicatie bekendmaking
23-01-2012 Kennisgeving wet geluidhinder Nieuwbouw school Dr. J.m. den Uyllaan 3 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen