Datum Naam Status Soort informatie
05-12-2011 Vaststelling bestemmingsplan 'Stadsspeeltuin Leeghwaterpark 2011' (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
28-11-2011 Ontwerpbestemmingsplan Overwhere Noord 2012 officiële publicatie bekendmaking
28-11-2011 Kennisgeving Wet geluidhinder Overwhere Noord officiële publicatie bekendmaking
07-11-2011 Bestemmingsplan 'Herontwikkeling Wheermolen-West, 3e fase 2011' gewijzigd vastgesteld en verlening omgevingsvergunningen officiële publicatie bekendmaking
07-11-2011 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, Londenhaven woonzorgcomplex 2011’ officiële publicatie bekendmaking
27-10-2011 Herontwikkeling Wheermolen-West, 3e fase 2011 vastgesteld bestemmingsplan
05-09-2011 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, 't Convento 2011’ officiële publicatie bekendmaking
08-08-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Binnenstad 2010 (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
01-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan 'Herontwikkeling Wheermolen-West, 3e fase 2011' en ontwerp-omgevingsvergunningen officiële publicatie bekendmaking
07-07-2011 Bestemmingsplan Binnenstad 2010 vastgesteld bestemmingsplan
30-05-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadsspeeltuin Leeghwaterpark 2011’ officiële publicatie bekendmaking
23-05-2011 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, Londenhaven 2011’ (artikel 3.9a Wro) officiële publicatie bekendmaking
22-04-2011 Gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan ‘Wheermolen, Appartementengebouw Kometenstraat 2010', bouwvergunning BV10-142 en sloopvergunning SV10-42 officiële publicatie bekendmaking
04-04-2011 Gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan ‘Weidevenne, Kwadrant Europa, woonzorg-complex 2009' officiële publicatie bekendmaking
31-03-2011 BP Wheermolen Appartementengebouw Kometenstraat vastgesteld bestemmingsplan
22-11-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2010’ officiële publicatie bekendmaking
09-11-2010 Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, uitbreiding pieklocatie Wales 2010’ officiële publicatie bekendmaking
08-11-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘De Gors e.o. 2010’ (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
21-10-2010 Bestemmingsplan De Gors e.o. 2010 vastgesteld bestemmingsplan
11-10-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Wheermolen, Appartementengebouw Kometenstraat 2010’ officiële publicatie bekendmaking
09-08-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase 2010’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2010 Herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase 2010 vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2010 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Baanstee-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
07-06-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 22 – 38 2010’ en verlening Bouwvergunning BV09-197 officiële publicatie bekendmaking
10-05-2010 Vaststelling bestemmingsplan Traverse PSG – Hoornselaan 2009, (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen