Datum Naam Status Soort informatie
08-10-2012 Bestemmingsplan Neckerdijk vastgesteld bestemmingsplan
08-10-2012 Vaststelling bestemmingsplan 'Neckerdijk 2012' (artikel 3.8, derde lid Wro), Purmerend officiële publicatie bekendmaking
01-10-2012 Voorbereidingsbesluit De Koog, Baanstee-West en Baanstee-Oost art. 3.7 Wet ruimtelijke ordening, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
20-08-2012 Uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, Karpaten-Donaulaan 2012’; gemeente Purmerend officiële publicatie bekendmaking
06-08-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Overwhere Noord 2012’ (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
30-07-2012 Bestemmingsplan Overwhere Noord 2012 vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2012 Vaststelling bestemmingsplan 'Biowarmtecentrale Contact 2012' en verlening omgevingsvergunning oprichten en in gebruik nemen van een biowarmtecentrale officiële publicatie bekendmaking
28-06-2012 bestemmingsplan Biowarmtecentrale Contact 2012 vastgesteld bestemmingsplan
14-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwbouw school Dr. J.M. den Uyllaan 3 2012’ (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
04-05-2012 Nieuwbouw school Dr. J.M. den Uyllaan 3 vastgesteld bestemmingsplan
23-04-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Neckerdijk 2012’ officiële publicatie bekendmaking
19-03-2012 Ontwerpbestemmingsplan 'Wheermolen 2010' officiële publicatie bekendmaking
05-03-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Biowarmtecentrale Contact 2012’ officiële publicatie bekendmaking
23-02-2012 Beheersverordening Oranjestraat 1 en 7 - 2012 vastgesteld bestemmingsplan
23-01-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘nieuwbouw school Dr. J.M. den Uyllaan 3 2012’ officiële publicatie bekendmaking
23-01-2012 Kennisgeving wet geluidhinder Nieuwbouw school Dr. J.m. den Uyllaan 3 officiële publicatie bekendmaking
05-12-2011 Vaststelling bestemmingsplan 'Stadsspeeltuin Leeghwaterpark 2011' (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
28-11-2011 Ontwerpbestemmingsplan Overwhere Noord 2012 officiële publicatie bekendmaking
28-11-2011 Kennisgeving Wet geluidhinder Overwhere Noord officiële publicatie bekendmaking
07-11-2011 Bestemmingsplan 'Herontwikkeling Wheermolen-West, 3e fase 2011' gewijzigd vastgesteld en verlening omgevingsvergunningen officiële publicatie bekendmaking
07-11-2011 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, Londenhaven woonzorgcomplex 2011’ officiële publicatie bekendmaking
27-10-2011 Herontwikkeling Wheermolen-West, 3e fase 2011 vastgesteld bestemmingsplan
05-09-2011 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, 't Convento 2011’ officiële publicatie bekendmaking
08-08-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Binnenstad 2010 (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
01-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan 'Herontwikkeling Wheermolen-West, 3e fase 2011' en ontwerp-omgevingsvergunningen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen