Datum Naam Status Soort informatie
05-11-2018 Omgevingsvergunning Lankelma Visserijweg vastgesteld omgevingsvergunning
01-11-2018 Voorbereidingsbesluit Wagenweggebied vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-10-2018 Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018 ontwerp bestemmingsplan
20-09-2018 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan officiële publicatie bekendmaking
22-08-2018 Flevostraat 251 vastgesteld omgevingsvergunning
13-07-2018 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Drontermeer 2018’ officiële publicatie bekendmaking
12-07-2018 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Wilhelminalaan 1 – 2018’ en verlening omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
28-06-2018 Wilhelminalaan 1 - 2018 vastgesteld bestemmingsplan
21-06-2018 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "De Looiers 2018", ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
21-06-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor realisatie 2 lichtmasten Flevostraat 251, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
14-06-2018 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Brantjesstraat 2018’ officiële publicatie bekendmaking
14-06-2018 Vaststelling bestemmingsplan ‘Rivierenlaan 281 – 2018’ officiële publicatie bekendmaking
14-06-2018 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Grotenhuyshof 2017“ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
12-06-2018 Wheermolen-West, 4e fase 2018 ontwerp bestemmingsplan
07-06-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor realisatie 2 lichtmasten Flevostraat 251, Purmerend officiële publicatie bekendmaking
31-05-2018 Brantjesstraat 2018 vastgesteld bestemmingsplan
31-05-2018 Grotenhuyshof 2017 vastgesteld bestemmingsplan
31-05-2018 Rivierenlaan 281 - 2018 vastgesteld bestemmingsplan
31-05-2018 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "De Looiers 2018", ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
29-05-2018 Drontermeer 2018 vastgesteld bestemmingsplan
22-05-2018 De Looiers 2018 vastgesteld bestemmingsplan
26-04-2018 Waterlandlaan 2017 vastgesteld bestemmingsplan
19-04-2018 Voorbereiding bestemmingsplan Wheermolen-West, 4e fase 2018 officiële publicatie bekendmaking
29-03-2018 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Wilhelminalaan 1 - 2018" en ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een atrium op het perceel Wilhelminalaan 1 (gecoördineerde procedure) officiële publicatie bekendmaking
21-03-2018 Havikshorst vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen