Datum Naam Status Soort informatie
06-10-2016 Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan‘Reparatie Wheermolen 2012 - tankstation en groenstroken 2016’ officiële publicatie bekendmaking
04-10-2016 Binnenzeestraat 5-7 vastgesteld omgevingsvergunning
04-10-2016 Polderweg 1 vastgesteld omgevingsvergunning
29-09-2016 Wherepark vastgesteld bestemmingsplan
08-09-2016 Actualiseren begrenzing bebouwde kom Boswet officiële publicatie bekendmaking
18-08-2016 Ontwerp omgevingsvergunning oprichting bedrijfspand Binnenzeestraat Baanstee Noord officiële publicatie bekendmaking
18-08-2016 [Ontwerp omgevingsvergunning oprichten bedrijfspand Polderweg Baanste Noord officiële publicatie bekendmaking
13-07-2016 Reparatie Wheermolen 2012 - tankstation en groenstroken 2016 ontwerp bestemmingsplan
07-07-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Spitsbusbaan N235 - 2016“ officiële publicatie bekendmaking
07-07-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Uitvaartcentrum Purmerweg 2016’ officiële publicatie bekendmaking
07-07-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Primulastraat - 2016“ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
30-06-2016 Bestemmingsplan Primulastraat - 2016 vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2016 Spitsbusbaan N235 - 2016 vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2016 Uitvaartcentrum Purmerweg 2016 vastgesteld bestemmingsplan
13-06-2016 Rectificatie publicatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Horizon-/Regiocollege Karekietpark 2015“ officiële publicatie bekendmaking
09-06-2016 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Horizon-/Regiocollege Karekietpark 2015“ officiële publicatie bekendmaking
02-06-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan ‘Klein Where 2016’ officiële publicatie bekendmaking
26-05-2016 Horizon-/Regiocollege Karekietpark 2015 vastgesteld bestemmingsplan
26-05-2016 Exploitatieplan Klein Where 2016 vastgesteld exploitatieplan
09-05-2016 Binnenzeestraat 1 vastgesteld omgevingsvergunning
06-05-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Brantjesstraat 2016“ officiële publicatie bekendmaking
21-04-2016 Brantjesstraat 2016 vastgesteld bestemmingsplan
08-04-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Gedempte Singelgracht 27 - 2015“ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning en vaststelling hogere waarde geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
31-03-2016 Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Uitvaartcentrum Purmerweg 2016’ officiële publicatie bekendmaking
24-03-2016 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Spitsbusbaan N235 - 2016" officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen