Datum Naam Status Soort informatie
02-12-2019 Vestiging voorkeursrecht officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45” officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Ter inzage legging Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1 en ontwerp-omgevingsvergunning t.b.v. de bouw van 18 woningen officiële publicatie bekendmaking
13-09-2019 Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1 ontwerp bestemmingsplan
03-09-2019 Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 officiële publicatie bekendmaking
22-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, eerste herziening officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Zijdelveld 58 vastgesteld bestemmingsplan
15-05-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel officiële publicatie bekendmaking
02-05-2019 Vinckebuurt, eerste herziening ontwerp bestemmingsplan
25-04-2019 Mgr. Noordmanlaan vastgesteld bestemmingsplan
06-03-2019 Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De Kwakel officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’ officiële publicatie bekendmaking
20-02-2019 Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3 officiële publicatie bekendmaking
06-02-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan officiële publicatie bekendmaking
28-01-2019 Vuurlijn 78 ontwerp bestemmingsplan
15-01-2019 Europarei Midden Fase 3 vastgesteld wijzigingsplan
20-12-2018 MFA Kuyperlaan vastgesteld bestemmingsplan
20-12-2018 Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied vastgesteld structuurvisie
14-11-2018 Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan officiële publicatie bekendmaking
14-11-2018 Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel officiële publicatie bekendmaking
01-11-2018 Appartementencomplexen Heijermanslaan vastgesteld bestemmingsplan
25-10-2018 Noorddammerweg 45 vastgesteld wijzigingsplan
17-10-2018 Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41 officiële publicatie bekendmaking
16-10-2018 Noorddammerweg 45 ontwerp wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen