Datum Naam Status Soort informatie
21-03-2018 Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7 officiële publicatie bekendmaking
21-03-2018 Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 officiële publicatie bekendmaking
21-03-2018 Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn officiële publicatie bekendmaking
08-03-2018 Burgemeester van Meetelenstraat 16-20 vastgesteld bestemmingsplan
08-03-2018 Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn vastgesteld bestemmingsplan
08-03-2018 Vuurlijn 7 vastgesteld bestemmingsplan
24-01-2018 Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B officiële publicatie bekendmaking
08-01-2018 Uitwerkingsplan Regentes gebouw B Vinckebuurt vastgesteld uitwerkingsplan
21-12-2017 Legmeer-west fase 4,5 en 6 vastgesteld bestemmingsplan
13-12-2017 Vaststelling Bestemmingsplan Randweg 145 officiële publicatie bekendmaking
30-11-2017 Randweg 145 vastgesteld bestemmingsplan
29-11-2017 TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 officiële publicatie bekendmaking
15-11-2017 Ter inzagelegging Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B officiële publicatie bekendmaking
01-11-2017 Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’ officiële publicatie bekendmaking
18-10-2017 Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 officiële publicatie bekendmaking
20-09-2017 Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn officiële publicatie bekendmaking
06-09-2017 TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Randweg 145 officiële publicatie bekendmaking
14-06-2017 TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Banken 1 officiële publicatie bekendmaking
22-02-2017 Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan officiële publicatie bekendmaking
02-02-2017 H??l??ne Swarthlaan vastgesteld bestemmingsplan
11-01-2017 Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 officiële publicatie bekendmaking
22-12-2016 Iepenlaan Deelgebied 7 vastgesteld bestemmingsplan
30-11-2016 Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2016 officiële publicatie bekendmaking
30-11-2016 Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11 officiële publicatie bekendmaking
30-11-2016 Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen